ליצירת קשר ישיר

חייגו: 050-5273012

מהי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה?

תוכן עניינים

מהי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה?

לוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תפקיד מכריע בתהליך הפיתוח העירוני ותכנון התשתיות. ועדה זו אחראית להגדרת תכניות מתאר, בדיקה ואישור של מיזמי בנייה, מתן היתרי בניה, שינויים בשימושי קרקע, תקנות ייעוד והחלטות משמעותיות רבות נוספות, שלכולן השפעה ארוכת טווח על הסביבה הבנויה במחוזות שונים ברחבי הארץ.

כל אדם, המבקש לבנות מבנה, נדרש לקבל היתר בנייה על פי חוק. בדרך כלל במקרים אלה עליו לפנות אל הוועדה המקומית לשם בקשת ההיתר, אך לעתים יינתן (או לא) האישור על ידי גורם אחר.

ועדה מקומית לתכנון ובניה מול ועדה מחוזית לתכנון ובניה

למוסדות התכנון השפעה מכרעת על איכות חייהם של האזרחים, אופי הישוב בו הם גרים, התפתחותו, ואפילו על אורח חייהם (תחבורה, ריאות ירוקות וכו). בוועדות התכנון המחוזיות והארציות רוב חברי הוועדה מומחים מתחום התכנון והבניה. בוועדות המקומיות לעומת זאת מככבים נציגי הציבור, הערים לצרכי הבוחרים שלכם ומעוניינים לייצגם על הצד הטוב ביותר. אם כך, סמכויות הוועדות המקומיות אינן מושלמות ללא שיתוף פעולה בינן לבין המומחים היושבים בוועדות התכנון האזוריות והארציות.

ההבדל העיקרי, בין הוועדות המקומיות והמחוזיות לתכנון ובנייה נעוץ בהיקף סמכותן. כשהוועדה המקומית היא ב"דרגה" הנמוכה מכל וועדות התכנון והבנייה. הוועדה המקומית תתמקד במיזמים בעלי קנה מידה קטן יותר תוך כדי שהיא מתייחסת לרשות עירונית זו או אחרת. ותפקידה של הוועדה המחוזית יקיף מיזמים בקנה מדה נרחב משמעותית, כזה שעשוי להשפיע על יותר מרשות עירונית או אזורית אחת.

תחומי האחריות המרכזיים של הוועדה המחוזית לתכנון ובניה כוללות:

  1. בדיקה ואישור של תכניות אב למחוזות ולפיתוח אזורי – תפקיד הוועדה להעיר את ההערות תוך כדי כך שהיא מודעת לתוכניות הארציות המתייחסות למחוז עליו היא אמונה. בהתאם גם תגיש הצעות שונות למועצה הארצית לתכנון ובניה לצורך אישורים של שינויים והערות.
  2. הערכה ואישור היתרי בנייה לפרויקטים רחבי היקף – לוועדה מוגשות תכניות מתאר מפורטות והיא זו שתחליט אם כן או לא לקבלן. בהתאם להערכות של ההשפעה הסביבתית ועוד.
  3. טיפול בערעורים והתנגדויות הקשורות להחלטות תכנון ובניה ברמה המחוזית.
  4. פיקוח ויישום של הוראות המועצה הארצית לתכנון ולבנייה והנחיית הרשויות המקומיות בהתאם.

תחומי אחריות מרכזיים של הועדה המקומית:

  • בדיקה ואישור היתרי בנייה לפרויקטים למגורים, מסחר ותעשייה בתוך עירייה ספציפית – מתן היתרי הבנייה תמיד יסתמכו על תכניות בניין עיר מאושרות. על פי תיקון חוק התכנון והבנייה סעיף 62א יש לוועדה סמכות לאישור שינויים בתכניות מתאר מקומית בהתאם לרשימה ספציפית של נושאים המוגדרים בסעיף האמור. 
  • אכיפת תקנות ייעוד מקומיות ומדיניות שימוש בקרקע.
  • טיפול בפניות אזרחים וחששות בנושאי תכנון ובנייה ברמה המקומית.

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה היא גוף משפטי נפרד ממועצת הרשות המקומית.

חשיבות הוועדה המחוזית

הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה ממלאת תפקיד קריטי בקידום פיתוח בר קיימא, הגנה על משאבי טבע והבטחת ניהול יעיל של הצמיחה העירונית.

הוועדה המחוזית יכולה לאשר שינוי ייעוד קרקעות או מבנים, או לאשר תכניות פינוי בינוי, תכניות מתאר להתחדשות עירונית – כאמצעי להגדלת היצע הדיור ועוד.

לייעוץ התקשרו 050-5273012 או השאירו פנייה באתר:

לסיכום

הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה משמשת כגוף מרכזי בקבלת החלטות בפרויקטים של פיתוח עירוני ותשתיות ברמה המחוזית. בעוד שהוועדה המקומית מתמקדת בנושאים מוניציפליים, לוועדה המחוזית יש סמכויות רבות יותר. לשתי הוועדות תפקיד חיוני בעיצוב הסביבה הבנויה ובשיפור איכות החיים של האזרחים.

בכל שאלה והתייעצות עם עו"ד מקרקעין מטעם משרדנו, הינכם מוזמנים להשאיר פניה, ליצור קשר טלפוני או לכתוב לנו בוואטסאפ.

לוגו עורך דין ישראל אליאב

לקבלת שיחה חוזרת: