ליצירת קשר ישיר

חייגו: 050-5273012

עורך דין חוזים

תוכן עניינים

עורך דין לענייני חוזים

מדובר הן בחוזים במישור הפרטי ובין במישור המסחרי-העסקי.

חוזי מכר לסוגיהם השונים, חוזים להענקת אופציה, חוזי מייסדים של חברות, של שותפויות ושל תאגידים וסוגי עסקים אחרים; חוזי הצבעה בין בעלי מניות, חוזים למתן שרותים – של עבודות קבלנות, של יעוץ, של פיקוח, של ניהול; חוזי הלוואה וכיוב'.

משרד עורכי דין ישראל אליאב מעניק שירות משפטי מקיף בענייני ודיני חוזים.

תפקידו של עורך דין חוזים

מקצוע עריכת הדין מהווה מקצוע שחלק ניכר שבו מצריך מעורכי הדין יכולות טקסטואליות גבוהות, בין אם מדובר על הפקה של כתב תביעה, כתב הגנה ולבטח במקרים ובהם ישנו הצורך בהפקה וניסוח של חוזים. 

חברות ואנשים פרטים מודעים לעובדה כי למילה הכתובה, במסגרת חוזה הנחתם בנוכחות עורך דין, מהווה אסמכתא למה שאמור להתקיים בפועל. בעולם העסקי חברות רבות עושות שימוש בעורכי דין להם התמחות מעמיקה בכל הנוגע לסוגים השונים של החוזים, כשעל ניסוחם ודיוקם הם מופקדים. 

כאן נכיר במעט חלק מסוגי החוזים העסקיים עליהם עמל משרדנו – חוזה להענקת אופציה וחוזה מייסדים. 

חוזה להענקת אופציה

בחלק מהחברות בשוק העסקי מתאפשרת הטבה לעובדים בדמות הענקת אופציה. הענקה זו מאפשרת לעובדים בחברה לרכוש מניות במחיר מימוש שנקבע מראש. מכאן, במידה והחברה מצליחה, עשויות אותן אופציות להיות בעלות ערך כספי גבוה.  

בשלבים מסוימים אופן חלוקת האופציות הופך למוגדר ומובנה יותר ומכאן ישנו הצורך של אותן חברות בפנייה לעורכי דין להם התמחות בהפקה של חוזים להענקת אופציות. 

עו"ד הנקראים על ידי חברות לנסח עבורם חוזי אופציה, מתבקשים בעצם ליצוק חוזה שיהיה לרוב אחיד לעובדים. במסגרת אותו חוזה נדרשים עורכי הדין בניסוח מסמך שיש בו גם להעביר מסר לעובדים כי מדובר בחוזה הנועד לחזק את הקשר והשותפות בינם לבין לחברה. 

באותו חוזה תהיה התייחסות המסדירה את התנאים המשפטיים והעסקיים הנוגעים לאופציות שהחברה מקצה, מידע הנוגע למועדי מימוש האופציות, מחירי המימוש, התנאים לביטול האופציות ועוד. 

לייעוץ עם עורך דין לחוזים והסכמים התקשרו 050-5273012 או השאירו פנייה:

עורך דין לענייני חוזים עבור חוזה מייסדים

חוזה נוסף אליו נקראים עורכי דין הוא חוזה מייסדים – Founder's Agreement. מדובר על חוזה עליו חותמים יזמים ושותפים שהחליטו לחבור יחדיו לפעילות עסקית משותפת, כשבנשים האחרונות ניתן להצביע על חוזים אלו בעת הקמת של חברות הזנק (סטארט אפ). 

חוזה המייסדים נועד כמובן למנוע מחלוקות עתידיות בין השותפים השונים, לבטח בשלבים מתקדמים ומורכבים יותר. הסדרת נושאי המחלוקת בשלב מוקדם, באמצעות עו"ד המתמחה בניסוח חוזים אלו, אמורה לאפשר לחברה ולשותפים בה להכיר כל אחד את גבולות הגזרה שלהם ולפעול באופן שיוביל את החברה להצלחות ומימוש מטרותיה. 

בתוך חוזה המייסדים, אותו מנסחים ובונים עורכי הדין של שני הצדדים, תהיה גם התייחסות לנושאים הנוגעים לסוף דרכה של החברה. בתוך החוזה יוכלו הצדדים לקבוע האם החברה תפורק או יש ואולי יתבצע הליך הפרדות של אחד הצדדים אשר יחדל מלהיות שותף ויותיר את הבעלות בידי שאר השותפים. במקרה וחוזה המייסדים מתייחס למקרים בהם החברה תפורק, ידאגו עורכי הדין לנסח סעיפים המתייחסים לאופן חלוקת נכסי החברה והמניות. 

נושא משמעותי נוסף בחוזה המייסדים מתייחס גם לאופן קבלת ההחלטות בחברה. במסגרות בהן קיימים מספר ראשים אופן קבלת ההחלטות הופך להיות מורכב ומאתגר, כשבעבר ניתן היה להצביע על מקרים רבים בהם חברות הגיע לסוף דרכן למול העובדה כי נושא זה לא הוסדר כיאות במסגרת חוזה המייסדים. 

פרק ארוך ומשמעותי נוסף בחוזה מייסדים נוגע למינויים, הסדרים ותנאים בחברה שהוקמה. בחוזה עצמו תהיה התייחסות למינוי דירקטוריון, עורך דין, רואה חשבון, מנכ"ל ועוד. 

בכל הנוגע להסדרים, יבקש עורך דין לענייני חוזים להתייחס בחוזה להיבטים חשובים ומשמעותיים הנוגעים לסודיות המידע בחברה, תוך התייחסות למידע שכן יהיה ניתן להציג לקהל הרחב ואיזה מידע יוגדר כחסוי ומה יהיו האמצעים בהם יעשו שימוש על מנת לשמור שאותו מידע לא יזלוג החוצה. 

הסדר נוסף בחוזה יגדיר באופן ברור למי מבעלי החברה תהיה זכות חתימה. גם כאן מדובר על זכויות משתנות, כשלבעלי תפקידים מסוימים תהיה זכות חתימה על מסמכים מסוימים ולאחרים זכות רחבה ומשמעותית יותר. 

זקוקים לייעוץ מטעם עורך דין דיני חוזים?

בחיפושכם אחר עורך דין לחוזים והסכמים, למשרדנו ניסיון של למעלה מ-25 שנים בדיני חוזים.

לייעוץ עם עורך דין חוזים, ניתן להשאיר לנו פניה באתר או ליצור עמנו קשר טלפוני.