ליצירת קשר ישיר

חייגו: 050-5273012

תביעה נגד קבלן על ליקויי בנייה

כאשר רוכשים דירה חדשה, "יד ראשונה", מקבלן, הציפיה הטבעית הינה לקבל ממנו דירה שבנויה היטב וללא כל ליקויים. 

אולם, המציאות מגלה שלא פעם אין זה המצב. שכן, קונים רבים מגלים לדאבון לבם שהדירה החדשה שקנו במיטב כספם לוקה בליקויים שונים, החל מבעיות בתשתיות הדירה, רטיבות, סדקים בקירות, שקיעת מרצפות, תריס חשמלי שנתקע, וכיו"ב, ועד אי התאמות בין הבניה שהקבלן ביצע בפועל לבין הבניה שהוא התחייב לבצע במסגרת הסכם המכר ו/או להוראות החקיקה והתקנים השונים.  

במקרה כזה, באפשרות הקונים לנקוט בצעדים שונים, וזאת כפי שיוסבר להלן.

מה ניתן לעשות כאשר מתגלים ליקויי בניה?

כצעד ראשוני, על הקונים לפנות לקבלן בכתב ולדרוש ממנו לתקן את הליקויים בהתאם לחובת התיקון שחלה עליו לפי חוק המכר (דירות), התשל”ג-1973, וזאת בהתאם לתקופות האחריות השונות שחלות על הקבלן:

  • (א) תקופת הבדק. תקופה זו חלה ממועד מסירת הדירה ועד לשנה אחת עד שבע שנים לפי סוג הליקוי, והיא חלה על כל הליקויים למעט לגבי ליקויים שהקבלן הוכיח שהם נגרמו באשמת הקונה.
  • (ב) תקופת האחריות. תקופה זו חלה מסיום תקופת הבדק ועד ל- 3 שנים לאחר מכן, והיא חלה רק לגבי ליקויים שהקונה הוכיח שהם נובעים מהתכנון, העבודה, או החומרים שמהם נבנתה הדירה.
  • (ג) בתום תקופת האחריות, הקבלן יחוב באחריות רק לגבי "אי התאמה יסודית", שמתבטאת באי יציבות של הבניין שנובעת משלד הבניין או יסודותיו, ואשר בגללה אין הדירה מתאימה ליעודה. 

אם הקבלן מתנער שלא בצדק מחובתו לתקן את הליקויים בהתאם לחוק, ולרבות בטענה שאין בכלל ליקויים או שהקונה הוא שגרם להם, ניתן להגיש נגדו תביעה בפני בית המשפט ובמסגרתה לתבוע סעדים שונים.  

לשם הגשת תביעת ליקויי בניה חשוב בראש ובראשונה להיעזר באיש מקצוע/מהנדס שיכין חוות דעת מקצועית לגבי עצם קיומם של הליקויים, הסיבה שגרמה להם, ועלות תיקונם, ובעו"ד שבקי בהגשת תביעות ליקויי בניה, שיכין כתב תביעה בהתבסס על חוות הדעת הנ"ל. 

מהם הסעדים שניתן לתבוע במסגרת תביעת ליקויי בניה?

במסגרת תביעת ליקויי בניה נגד הקבלן ניתן לתבוע הן סעדים שנוגעים ישירות לליקויי הבניה והן סעדים בגין הנזקים הנלווים שכרוכים בהם.

סעדים שנוגעים ישירות לליקויי הבניה

לגבי סעדים אלו, יש להבדיל בין ליקויים שעדיין ניתן לתקן אותם לבין תיקונים שכבר לא ניתן לתקן אותם. 

כאשר מדובר בליקויים שעדיין ניתן לתקן אותם, כגון בעיות בצנרת המים, בעיות חשמל, קילופים בחיפוי החיצוני של הדירה, תיקוני צבע וטיח,  וכדומה, הסעד המבוקש הוא שבית המשפט יחייב את הקבלן לבצע את תיקונם. 

כאשר מדובר בליקויים שכבר לא ניתן לתקן אותם, כגון דירה שנבנתה בשטח קטן מהשטח החוזי שלו התחייב הקבלן, דירה שנבנתה עם תקרה נמוכה מדי, וכדומה, הסעד המבוקש הוא שבית המשפט יחייב את הקבלן לשלם לקונים פיצויים בגין ירידת הערך שנגרמה לדירה עקב ליקויים אלו. 

סעדים בגין הנזקים הנלווים לליקויי הבנייה

סעדים אלו עוסקים בחיוב הקבלן לשלם לקונים פיצויים בגין הנזקים השונים שנגרמו להם מעבר לליקויים כשלעצמם.

מדובר, למשל, בפיצוי בגין עוגמת הנפש שנגרמה לקונים עקב הליקויים, תשלום שכר דירה עבור דירה חילופית למקרה שצריך לפנות את הדירה לצורך ביצוע תיקון הליקויים, והוצאות ההובלה לדירה החילופית, אובדן ימי עבודה, החזר תשלומים עבור תיקונים שכבר בוצעו על ידי הקונים ועל חשבונם, החזר הוצאות עלות חוות דעת מומחה לגבי הליקויים, ועוד. 

לייעוץ בנושא תביעה נגד קבלן על ליקויי בנייה, התקשרו 050-5273012 או השאירו פנייה:

כיצד מתנהלת תביעת ליקויי בניה?

בשלב הראשון, על התובע להגיש כתב תביעה בצירוף חוות דעת מומחה להוכחת הטענות לגבי ליקויי הבניה. 

לאחר מכן, על הנתבע להגיש כתב הגנה, שבדרך כלל יוגש בצירוף חוות דעת מומחה נגדית וסותרת מטעמו. 

לאחר מכן יתנהל דיון קדם משפט, במסגרתו בית המשפט יבדוק, בין היתר, את האפשרות להגיע לפשרה בין הצדדים. ככל שהדבר לא יצלח, הוא יקבע את התיק לדיון הוכחות. לשם כך, על העדים מטעם הצדדים להגיש תצהירי עדות ראשית מטעמם. 

במהלך דיון ההוכחות, יישמעו עדויות הצדדים, שלרוב כוללים את התובעים, הנתבעים, והמומחים מטעם כל אחד מהם. במקרים מסויימים בית המשפט ימנה מומחה מטעמו שיכריע בין חוות הדעת של המומחים (גם הוא יכול להיחקר על ידי ב"כ הצדדים). 

לאחר מכן, על ב"כ הצדדים להגיש סיכומים, ולבסוף, על בית המשפט לכתוב פסק דין שיכריע בשאלות קיומם של הליקויים, אחריות הקבלן לתיקונם, וחיוב הקבלן בביצוע תיקון הליקויים ו/או תשלום פיצויים לקונים. 

התייעצות עם עורך דין

שמי ישראל אליאב, בעל משרד עו"ד מקרקעין בראשון לציון המתמחה בדיני הנדל"ן לרבות בהגשת תביעה נגד קבלן על ליקויי בניה.

משרדי מציע מעטפת משפטית מלאה בדיני המקרקעין לרבות תביעות ליקויי בנייה המוגשות כנגד קבלנים שכשלו במשימתם לספק בית מבטחים. 

לפרטים נוספים וקבלת מידע אודות תביעה נגד קבלן על ליקויי בנייה צרו עמי קשר טלפוני, השאירו פניה באתר או השאירו הודעה בוואטסאפ.

במאמר זה דנו בנושאים הבאים:

לייעוץ ראשוני השאירו פנייה:

או התקשרו:

לייעוץ ראשוני השאירו פנייה:

או התקשרו:

מאמרים מקצועיים נוספים: