ליצירת קשר ישיר

חייגו: 050-5273012

תפקידו של עורך דין הסכם מייסדים

הסכם מייסדים הינו הסכם שנערך בין מייסדי חברה על מנת להסדיר ביניהם את אופן הקמת החברה וניהולה. על מנת שהסכם המייסדים ייערך באופן מקצועי וכראוי, מומלץ מאד להיעזר בעו"ד שבקי בדיני חוזים וחברות.  

מהו הסכם מייסדים?

הסכם מייסדים הינו הסכם שנעשה בין מייסדי החברה, קרי, בעלי המניות הראשוניים, על מנת להסדיר ביניהם את כל הסוגיות המרכזיות שנוגעות להקמת החברה וניהולה השוטף בפועל.

מדובר בסוגיות כגון אופן הקצאת מניות החברה בין המייסדים, זכויות המייסדים וחובותיהם, חלוקת תחומי האחריות והתפקידים בחברה בין המייסדים,  אופן חלוקת רווחי החברה, אופן יישוב סכסוכים, ועוד. 

עריכת ההסכם נועדה, איפוא, לתאם ציפיות בין מייסדי החברה, ולאפשר להם לנהל מו"מ, ובמסגרתו לדון, ללבן, ולהסכים לגבי כל הסוגיות הללו, כך  שהם ידעו לקראת מה הם בעצם הולכים, וכן על מנת למנוע (ככל הניתן) היווצרות מחלוקות מיותרות ביניהם בעתיד. לפיכך, ולמרות שניתן לערוך את הסכם המייסדים גם לאחר הקמת החברה, מומלץ מאד לערוך אותו מבעוד מועד, ועוד לפני הקמת החברה ורישומה ברשם החברות. 

אגב, לא מן הנמנע שבמסגרת המו"מ בין המייסדים, יתכן שהם אף יגיעו למסקנה שלמעשה יש ביניהם פערים כה גדולים לגבי אופן הקמת החברה ו/או ניהולה, שאולי עדיף להם שלא להקים חברה יחדיו, ובכך לחסוך מעצמם זמן, אנרגיה, ועוגמת נפש רבה, וכמובן את כל הוצאות הקמת החברה והוצאות פירוקה. זוהי גם סיבה נוספת מדוע מומלץ לערוך את הסכם המייסדים לפני רישום החברה ברשם החברות. 

מהו תפקידו של עורך הדין הסכם מייסדים?

תפקידו של עורך הדין בעת עריכת הסכם מייסדים הוא לנהל את המו"מ בין המייסדים, לגשר על הפערים ביניהם, להסב את תשומת ליבם לסוגיות שעליהם לתת עליהם את הדעת, ולדאוג לכלול בהסכם את כל הסעיפים שחשוב ומקובל לכלול בו, וזאת בשים לב לנסיבות הספציפיות של כל מקרה לגופו ולצרכים הספציפיים של לקוחותיו. 

עורך הדין שעורך את הסכם המייסדים, הינו בדרך כלל גם אותו עורך הדין שידאג לרישום החברה ברשם החברות, ולהכנת כל המסמכים הדרושים לכך, ולרבות תקנון החברה. בעניין זה יש לשים לב שהסכם המייסדים משמש לא פעם גם כבסיס לתקנון החברה, ועל כן מתפקידו של עורך הדין גם לוודא ששני המסמכים הללו יהיו תואמים זה את זה, ללא סתירות, וזאת כדי למנוע תסבוכות מיותרות. 

מהם הסעיפים שחשוב לכלול בהסכם מייסדים?

הסעיפים המרכזיים שחשוב ומקובל לכלול בהסכם המייסדים, כוללים בעיקרם את הסדר הנושאים הבאים:

 1. הגדרת מטרת הקמת החברה ותחומי הפעילות שלה. 
 2. קביעת מבנה הון המניות של החברה (כלומר, ההון הרשום, המונפק, והנפרע), אופן חלוקת המניות בין מייסדי החברה, מהן הזכויות שצמודות למניות, וכיו"ב. 
 3. מינוי דירקטורים ראשונים בחברה, וקביעת מהן ההחלטות שהדירקטוריון מוסמך לקבל, באיזה רוב, וכיו"ב. 
 4. קביעת אופן חלוקת תחומי האחריות בין מייסדי החברה. למשל, מי ינהל את החברה בפועל, ומי ישמש כאחראי גיוס לקוחות ושימורם, וכיו"ב. 
 5. קביעת מורשי חתימה של החברה, וכיצד החברה תחוייב בחתימותיהם. 
 6. פתיחת חשבון בנק לחברה, ומי ישמש כמורשי חתימה בחשבון זה. 
 7. קביעת אופן מימון החברה. למשל, האם באמצעות הון עצמי של מייסדי החברה או הלוואת בעלים, או על ידי גיוס הון חיצוני. 
 8. קביעת אופן חלוקת רווחי החברה. למשל, על ידי חלוקת דיבידנד ו/או מימון השקעות בחברה, וזאת לאחר פרעון כל חובות החברה והחזר הלוואת בעלים. 
 9. קביעת מנגנונים ליישוב מחלוקות בחברה. אמנם, מטרת הסכם המייסדים הינה כאמור למנוע מחלוקות מיותרות בכל הקשור לניהול החברה. עם זאת, מובן שלא ניתן בכלל למנוע מחלוקות וסכסוכים מהותיים בין המייסדים, ועל כן חשוב גם לקבוע מנגנונים שונים לצורך יישובם בחברה. מדובר, למשל, במינוי מגשר, בורר, הליך במבי (buy me buy you), ועוד.
 10. קביעת מנגנונים למכירת מניות החברה. מדובר בהסדרים שונים למכירת מניות שנועדו להבטיח את אופציות מכירת המניות בין המייסדים לבין עצמם לפני שהן מוצעות לצדדים שלישיים, כגון מתן זכות קדימה למייסדים לרכישת המניות וכיו"ב. 

לייעוץ עם עו"ד הסכם מייסדים התקשרו 050-5273012 או השאירו פנייה:

מה ההבדל בין הסכם מייסדים לתקנון חברה?

למרות הדמיון הרב לכאורה בין הסכם המייסדים לתקנון החברה, קיימים ביניהם מספר הבדלים מרכזיים, וזאת כמפורט להלן: 

 1. חוק החברות מחייב את מייסדי החברה לערוך תקנון חברה, וזאת כחלק ממסמכי ההתאגדות ולצורך רישום החברה. לפיכך, לא ניתן להקים חברה ללא תקנון חברה. לעומת זאת, ולמרות שמומלץ לערוך הסכם מייסדים, החוק אינו מחייב לערוך הסכם מייסדים לצורך הקמת חברה, והדבר נתון לבחירת המייסדים.  
 2. גם תקנון החברה מוגדר כהסכם, וזאת בין בעלי המניות לבין עצמם. אולם, בעוד שהסכם המייסדים מחייב רק את הצדדים שחתומים עליו, כלומר, בעלי המניות הראשוניים שייסדו את החברה, אזי תקנון החברה מחייב לא רק את בעלי המניות הראשוניים שייסדו את החברה בעת הקמתה, אלא גם את כל   בעלי המניות שיצטרפו לאחר מכן לחברה.
 3. ניתן לשנות הסכם מייסדים רק בהסכמת כל הצדדים שחתומים עליו, וזאת כשם שניתן לשנות כל חוזה רגיל אחר. לעומת זאת, ניתן לשנות תקנון חברה ללא צורך בקבלת הסכמת כל בעלי המניות, כי אם רק ברוב רגיל שהתקבל באסיפה הכללית של החברה, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנון החברה.
 4. הסכם המייסדים הינו הסכם פרטי ודיסקרטי, שאינו חשוף לעין הציבור, ולכן המייסדים יכולים להסדיר במסגרתו גם סוגיות פרטיות ואישיות. לעומת זאת, תקנון החברה הינו מסמך פומבי, שכל אחד רשאי לעיין בו ברשם החברות, בכפוף לתשלום אגרה. 

התייעצות משפטית עם עורך דין הסכם מייסדים

ישראל אליאב הינו עורך דין חברות מנוסה המלווה חברות ועד תאגידים. בעל ניסיון רב בליווי פתיחת חברות והסדרתן המשפטית.

בכל שאלה והתייעצות עם עורך דין לעריכת הסכם מייסדים, ניתן להשאיר פניה באתר או ליצור קשר טלפוני.

במאמר זה דנו בנושאים הבאים:

לייעוץ ראשוני השאירו פנייה:

או התקשרו:

לייעוץ ראשוני השאירו פנייה:

או התקשרו:

מאמרים מקצועיים נוספים: