ליצירת קשר ישיר

חייגו: 050-5273012

מהי זכות במקרקעין?

משמעות המונח 'זכות' על מקרקעין

זכות במקרקעין מוגדרת במסגרתו של סעיף 1 מטעם חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) תשכ"ג-1963.

מונח זה משקף את את ההרשאה עבור אדם מסוים לעשות שימוש בנכס מקרקעין, כאשר זכות ניתנת מתוקף בעלותו של אדם על נכס או חכירה למשך תקופה העולה על עשרים וחמש שנים.

כיצד מעבירים זכות במקרקעין?

זכויות במקרקעין ניתן להעביר אך ורק במסגרתה של עסקת מקרקעין. יצוין כי הדבר נכון בין אם מדובר בעסקת העברה ללא תמורה או עסקה עם תמורה.

בעלי זכויות על מקרקעין, עשויים בהתאם לנסיבות משתנות וצרכים שונים, לרצות ולהעביר את זכויותיהם לצד נוסף. 

העברת הזכויות יכולה להיעשות באופן מלא או חלקי, בתמורה לקבלת סכום כספי או ללא תמורה (עסקה המוכרת גם במונח העברת דירה במתנה).

העברת הזכויות על מקרקעין תקפה על נכסים הן לצורכי מגורים, והן לצרכים מסחריים ותעסוקתיים וכן ציבוריים.

את ההעברה ניתן לבצע אך ורק באישורה של רשות מקרקעי ישראל, וזאת לאחר שהוגשו כלל המסמכים הנדרשים.

לייעוץ משפטי בנושא זכות שימוש במקרקעין, התקשרו 050-5273012 או השאירו פנייה:

סוגי זכויות במקרקעין

התחיקה במדינת ישראל מגדירה מספר סוגים שונים של זכויות על מקרקעין:

 • בעלות – זוהי למעשה הזכות הבולטת ביותר, ועל-פיה הבעלים המחזיקים בקרקע מחזיקים בזכות לבצע סוגים שונים של עסקאות, וזאת מבלי להיות כפופים לאישורו של אף גורם נוסף.
 • שכירות – זכות המתקיימת בכפוף להסכם הנערך בין שוכר למשכיר. זכותו של המשכיר את הנכס להשתמש בו וזאת בכפוף לתשלום תמורה.
 • משכנתה – זכות נפוצה מאוד ובה נכס הנדל"ן משועבד עבור הבנק, וזאת כדי להוות כרובה להשבתה של ההלוואה בהתאם לתנאיה.
 • זכות קדימה – בנסיבות מסוימות, זכות זו מוענקת לאדם שאיננו בעלי הזכות הנוכחיים על המקרקעין. זכות זו למעשה מורה על כך שאותו אדם יהיה הראשון לבחון את האפשרות לרכוש את הנכס.
 • שאילה – מונח זו למעשה מתאר זכות על מקרקעין שניתנה לאדם מסוים ללא תמורה ושהינה בעלת תוקף. קרי, בעל הזכות הנוכחי איננו רשאי להחזיק בנכס לצמיתות.
 • זיקת הנאה – זכות במקרקעין המעניקה את האפשרות לעשות שימוש בנכס נדל"ן בעבור יעד פרטני מסוים. עם זאת, בשונה מזכות במקרקעין מתוקף שכירות, הרי שהמשכיר איננו מחזיק בזכות על המקרקעין באופן מלא ובלעדי.

מס רכישה על קבלת זכות במקרקעין (מתוך עסקת נדל"ן)

על-פי חוק מיסוי מקרקעין, כל אדם אשר רוכש את הזכות על נכס מקרקעין, חייב בתשלום מס רכישה.

חישובו של מס זה נגזר מתוך שווי מכירתו של נכס המקרקעין.

בדומה למיסים אחרים, גם מס רכישה מבוסס על מדרגות מס, החל מפטור ועד לאחוזים הנגזרים משווי הנכס.

 • עבור עסקת מקרקעין לנכס בשווי עד 1,805,545 שקלים, בעל הזכות על המקרקעין פטור משתלום ממס
 • עבור נכס מקרקעין בשווי 1,805,545 שקלים עד 2,141,605 שקלים, בעל הזכות החדש על המקרקעין נדרש לתשלום ע"ס 3.5%.
 • עבור נכס מקרקעין בשווי העומד על למעלה מ-2,141,605 שקלים ועד 5,525,070 שקלים, נדרש תשלום מס ע"ס 5% משווי נכס המקרקעין.
 • עבור נכס מקרקעין ששוויו גדול מ-5,525,070 שקלים ועד 18,416,900 שקלים, נדרש מקבל הזכות על נכס מקרקעין לתשלום מס בשווי 8% מערך הנכס.
 • עבור נכס מקרקעין ששוויו עולה על 18,416,900 שקלים, נדרש תשלום ע"ס 10%.

במאמר זה דנו בנושאים הבאים:

לייעוץ ראשוני השאירו פנייה:

או התקשרו:

לייעוץ ראשוני השאירו פנייה:

או התקשרו:

מאמרים מקצועיים נוספים: