ליצירת קשר ישיר

חייגו: 050-5273012

צוואה הדדית

צוואות הדדיות, נערכות ע"י בני זוג בפני עו"ד לצוואה  וההסדרים או התנאים אשר נקבעים בהן יוצר הדדיות משותפת בין עורכי הצוואה. לדוגמא,לאחר לכתו של אחד מבני הזוג, יירש בן הזוג האחר את הנכסים של העיזבון שהשאיר בשלמות, אם בן הזוג המצווה, ילך לעולמו, אזי ילדיהם המשותפים ירשו את נכסי העיזבון בחלקים שווים.

כאשר האישה, עורכת צוואה הדדית, כאשר בעלה הוא זה שיירש אותה, אך מצד שני היא מעוניינת שהילדים יקבלו את העיזבון.. גם הבעל, כאשר הוא מעוניין לערוך צוואה שתהיה הדדית, הוא רואה את התמונה הכללית ולכן, מסיק את המסקנה, שאם הוא זה שיסתלק ראשון מן העולם, אשתו היא זו שתוריש את עזבונו לילדים במסגרת צוואה זו. עורכי דין נוהגים לכנות בקצרה צוואה זו: "במותי לך במותך לילדינו".

האם אחד מבני הזוג יכול לחזור בו מן הצוואה?

יש למצוא עורך דין צוואה הדדית, אשר מתמחה בדיני ירושה וכן בעריכת צוואות הדדיות, כך שהצוואה תיכתב נכון, תהיה ברורה ותופקד  אצל רשם הירושות. לא אחת, ביהמ"ש התמודדו עם כלן מיני מצבים שבהם למשל בן הזוג אשר נותר בחיים וזכה מכוח  הצוואה ההדדית, כאשר החליט לשנות את תוכן הצוואה, בשונה מהצוואה ההדדית שנערכה ע"י שניהם כשאר בן הזוג היה עוד בין החיים.

ביהמ"ש נאלץ להכריע לגבי השאלה, אם אכן, בן/בת הזוג, אכן יכולים לשנות את תוכן צוואה הדדית. בשונה מההסדר אשר נקבע בצוואה. ההכרעה לגבי שאלה זו משתנה. בשנת 2005, נכנס לתוקף תיקון 12 לחוק הירושה, המסדיר את סוגיית הצוואה ההדדית בחוק. פסק דין ידוע שניתן בשנת 2003, נקבע כי מעצם העובדה ששני בני הזוג, ערכו צוואה הדדית, אסור להגביל את בן או בת הזוג שנותר/ה בחיים מלשנות את הצוואה או לבטלה. כל זה היה תקף, לאחר נובמבר של שנת 2005.

התנאים המצטברים להגדרתה של הצוואה ההדדית

אין די בזה שצוואות נערכו במועד מסוים ובפני אותם העדים, על מנת להפוך אותן לצוואות הדדיות.

ישנם שני תנאים מצטברים שלפיהן ניתן לזהות צוואה הדדית. למעשה צוואות אלה נערכות מתוך הסתמכות הדדית כי צוואות אלה תיערכנה ע"י בני הזוג וכן עריכת צוואה הדדית, תתבצע באמצעות עו"ד לדיני ירושה. ישנם למעשה, חוקים ברורים לצוואה הדדית, לדוגמא, כאשר בן הזוג בחיים והוא מבקש לבטל את הצוואה, הוא יהיה חייב למסור לבת הזוג הודעה בכתב על ביטול הצוואה לבת זוגו.

כאשר תימסר הודעה זו לבת הזוג, הצוואות ההדדיות של בני הזוג תתבטלנה. ישן סיטואציות שונות ונוספות כגון, כאשר בן הזוג הלך לעולמו והעיזבון עדיין לא חולק, בן הזוג שנותר בין החיים, יבקש לבטל את צוואתו, יסתלק שלא לטובתו, לטובת ילדו או לטובת אחיו של המצווה, מכל חלק בעיזבון שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של בן הזוג שנפטר.

לייעוץ בנושא צוואה הדדית משותפת התקשרו: 050-5273012 או השאירו פנייה באתר:

יתרונות

בצוואה ההדדית, קיים  אינטרס הסתמכות על המצווה האחר, אשר עליו למעשה יש להגן. יתרונה המרכזי של הצוואה ההדדית, על פני צוואות נפרדות של שני בני הזוג, הוא קיום האינטרס הסתמכות של כל אחד מבני הזוג, מתוך רצון לדאגה סוציאלית לבן הזוג שנותר בחיים.  לפי חוק הירושות, במידה ואחד מבני הזוג הולך לעולמו, כאשר לא הוריש צוואה לאחר מותו, ילדי בני הזוג, הם היורשים את מחצית מחלקו של ההורה הנפטר כשאר ההורה השני עדיין בחיים.

למשל היתרון הבולט של הצוואה ההדדית הוא שאם אלמן או אלמנה, יישארו לגור בנכס השייך לבני הזוג, לא ניתן יהיה לפנות את האלמן/ה מדירתו/ה/

חסרונות

ישנם גם חסרונות כאשר מגיעים אל עו"ד על מנת לבצע עריכת צוואה הדדית. למשל יש לצפות לכל מיני נתיבים של חלוקת העיזבון לאחר שבן זוג הולך לעולמו או לאחר לכתם של שני בני הזוג. הניסיון מראה, כי בגלל שבן זוג הולך לעולמו ישנה שליטה מלאה בנכסי העיזבון, בידיו של מי מבני הזוג שנותר בחיים.

זו הסיבה, כי עריכת צוואה שהיא הדדית, יש לתכנן בדיוק רב ובניסוח מדויק וכן, לדעת מה ההתמודדות העתידית של בן או בת הזוג שיישארו בחיים . הצוואה ההדדית למעשה, מטרתה היא לבצע החלטה משותפת של שני בני הזוג.

למעשה עורך דין צוואה הדדית, צריך לשקף את רצון שני בני הזוג. זהו אתגר שכל עו"ד לדיני ירושה מודע לו.  יש לציין, כי אין זה אומר שצוואות הדדיות, אשר נערכות כשאר ישנם שני מצווים, האחד מגן על השני, מצד שני, אין מניעה ששני המצווים יערכו את הצוואה לטובת צד שלישי.

דבר זה, זכה לעיגון בחוק הירושות בתיקון מס' 12 בסעיף 8 א לחוק הירושה. למעשה, צוואות הדדיות, נערכות על רקע משפחתי ולכן צוואות הדדיות בין בני זוג, הן נפוצות למדי. עד לשנת חיקוקו של חוק הירושות  העוסק בצוואה הדדית, בשנת 2005, נוצרה למעשה מן לקונה (חוסר בהגדרת החוק) בכל הקשור אל צוואה הדדית.לפי סעיף 8א ניתן להבין, כי ישנה הסתמכות והסמכה, בין מוריש אחד למוריש אחר לגבי תוכנה של הצוואה ההדדית.

מהו אינטרס ההסתמכות?

בצוואות הדדיות, כל אחד מהמצווים, עורך את צוואתו, בהסתמך על הוראות צוואת בן הזוג. עיקרון ההסתמכות הוא הרעיון המרכזי.

למשל אם בן הזוג הראשון נפטר, הוא לבטח ידע, כי הצוואה ההדדית תבוטל. למעשה בצוואה הדדית, מתקיים אינטרס הסתמכות אשר ראוי להגנה מול המוריש השני. בגלל שבעת עריכת הצוואה ההדדית, נוצרה גמירות דעת בין בני הזוג,ניתן לקבוע, כי ביטול צוואה הדדית לאחר פטירת בן הזוג, ייעשה בחוסר תום לב, אשר עומד בניגוד להוראות סעיף 39 תשל"ג –1973  (ראה חוק החוזים).

יש לציין, כי עריכת צוואה או ביטולה, החלות גם על פעולה משפטית מכוח סעיף 61(ב) אשר מציין:" כי הוראות חוק זה, יחולו ככל שהדבר מתאים לעניין בשינויים המחייבים, גם על פעולות משפטיות שאינן בבחירת חוזה על חיובים שאינם נובעים מחוזה".

יש לציין, כי שינוי חד צדדי שיתבצע בצוואה הדדית, פוגע לא רק באינטרסים האינדיבידואליים של חופש הציווי, כי אם יכול לפגוע גם בערכים משפחתיים של שיתוף, אמון והסתמכות. זו הסיבה, כי שיטת המשפט אשר4 חרטה על דגלה עקרונות של שיתוף במערכת היחסים המשפחתית ומבקשת לקדם אותם, כך שמן הראוי, יש לתת תוקף להצהרה כה מכרעת של שני בני הזוג וזאת באמצעות עריכת צוואה הדדית ותגבה את צוואה זו בגיבוי משפטי.

מצד שני, קיימים מצבים, אשר בהם היורשים חשים שהם נמצאים המצב לא נוח, אם הצוואה ההדדית פוגעת בהם באיזה שהוא אופן והם מעוניינים לתקוף את הצוואה או להגן על עצמם. ישנם שלל של טענות, אשר יכולים לתקוף. בכל מקרה, כשאר צוואה הדדית, שונתה על ידי אחד מבני הזוג, קיימת חשיבות עליונה לבדיקה קפדנית של ככל הנסיבות אשר קשורות לצוואה או לשינויה, כך שניתן יהיה לבחון, אם אכן ניתן לתקוף את הצוואה בהתאם.

משרד עורכי דין ישראל אליאב מספק ייעוץ משפטי מקיף בנושא צוואה הדדית. בכל שאלה ניתן ליצור עמנו קשר טלפוני או להשאיר פנייה באתר.

במאמר זה דנו בנושאים הבאים:

לייעוץ ראשוני השאירו פנייה:

או התקשרו:

לייעוץ ראשוני השאירו פנייה:

או התקשרו:

מאמרים מקצועיים נוספים: