ליצירת קשר ישיר

חייגו: 050-5273012

עורך דין מנהל עיזבון

תפקידו של עורך דין ניהול עיזבון הינו לנהל את נכסי העיזבון של אדם שהלך לעולמו ולחלק אותם בין יורשיו, לפי הדין או הצוואה. 

מהו תפקידו של מנהל עיזבון?

סעיף 82 לחוק הירושה קובע כי מנהל עיזבון חייב, בכפוף להוראות בית המשפט, לכנס את נכסי העיזבון, לנהל את העיזבון, לסלק את חובות העיזבון, לחלק את יתרת העיזבון בין היורשים, לפי צו ירושה או צוואה מקויימת, ולעשות כל דבר אחר הדרוש לביצועם של צו ירושה או של צוואה מקויימת.

עם זאת יודגש שאין חובה למנות מנהל עיזבון בכל מקרה שבו אדם הולך לעולמו, וכן אין חובה למנות מנהל עיזבון במסגרת צוואה שאדם עורך לעצמו, אלא הדבר נדרש בעיקר במקרים שבהם היורשים אינם מסוגלים לנהל בעצמם את נכסי העיזבון ולחלק אותם ביניהם. 

מדובר, למשל, במקרים שבהם ישנו עיזבון מורכב ומסובך לניהול ובעיקר כשמדובר בעיזבון של אדם עשיר ועתיר נכסים, או כאשר ישנם סכסוכי ירושה, או כאשר העיזבון כולל חברות או מפעלים שצריך למנות מנהל עיזבון כדי להמשיך ולנהל אותם במקום המוריש, או כאשר ישנם הליכים משפטיים רבים שמתנהלים מטעם העיזבון או נגדו, וכיו"ב. 

איך ממנים מנהל עיזבון?

כדי למנות מנהל עיזבון, צריך להגיש בקשה למינוי מנהל עיזבון, וזאת בין אם מדובר בירושה לפי צוואה ובין אם מדובר בירושה לפי הדין (כלומר, לפי חוק הירושה, וזאת כשאין צוואה). 

יודגש שלא רק היורשים זכאים להגיש בקשה למינוי מנהל עיזבון, אלא "כל מעוניין בדבר", וזאת לפי סעיף 78 לחוק הירושה. כלומר, כל מי שיש לו עניין ואינטרס במינוי מנהל עיזבון יכול להגיש בקשה כזו, לרבות נושים של המוריש, ולא רק היורשים של המוריש. 

עוד חשוב להבהיר שהבקשה לא תתקבל באופן אוטומטי, אלא רק במידה שיימצא שיש באמת צורך למנות מנהל עיזבון. 

אמנם, ישנם מורישים שקובעים במפורש בצוואה שלהם שהם מבקשים למנות מנהל לעיזבונם, ואף קובעים את מי הם מבקשים למנות לתפקיד זה, אולם גם קביעה כזו איננה מחייבת את קבלת הבקשה למינוי מנהל עיזבון, אלא אם יימצא שאכן יש צורך בכך. ככל שימצא שאכן יש צורך במינוי מנהל העיזבון, יש למנות לתפקיד זה את מי שהמצווה ציין בצוואתו, למעט במקרה שבו יש סיבות מיוחדות שלא למנותו, וזאת לפי סעיף 81 לחוק הירושה. 

בנוסף, לסוגיה האם המוריש הותיר צוואה, והאם הוא גם קבע בה את מי הוא רוצה למנות למנהל עזבונו,  יש השפעה על קביעת הגורם שבפניו תוגש הבקשה למינוי מנהל העיזבון, וזאת כמפורט להלן: 

(א) אם המוריש לא הותיר צוואה

או שהוא הותיר צוואה אך הוא לא קבע בה את מי הוא רוצה למנות למנהל עיזבונו, או שהוא הותיר צוואה ואף קבע בה את מי שהוא רוצה למנות למנהל עזבונו אך היורשים שלו מבקשים למנות אדם אחר: 

  • אם כל היורשים מסכימים יחדיו למינוי מנהל עיזבון ועל זהותו – הבקשה תוגש בפני הרשם לענייני ירושה.
  • אם לא כל היורשים מסכימים פה אחד לגבי מינוי מנהל עיזבון ו/או זהותו – הבקשה תוגש בפני בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני.

(ב) אם המוריש הותיר צוואה

שבה הוא קבע את מי הוא רוצה למנות למנהל עזבונו, והיורשים אינם רוצים למנות אדם אחר – הבקשה תוגש בפני הרשם לענייני ירושה, או בית המשפט לענייני משפחה, או בית הדין הרבני. 

לייעוץ התקשרו 050-5273012 או השאירו פנייה באתר:

מתי צריך להגיש את הבקשה למינוי עורך דין מנהל עיזבון?

ניתן להגיש בקשה למינוי מנהל עיזבון קבוע ובקשה למינוי מנהל עיזבון זמני. 

את הבקשה למינוי מנהל עיזבון קבוע ניתן להגיש לאחר הוצאת צו הירושה או צו קיום הצוואה, ומשך תקופת המינוי שלו הינה שנתיים, אלא אם כן נקבע אחרת. 

את הבקשה למינוי מנהל עיזבון זמני ניתן להגיש מלאחר מות המוריש ועד מינוי מנהל העיזבון הקבוע, ומשך תקופת המינוי שלו הינה חצי שנה,  אלא אם כן נקבע אחרת. 

עם זאת, ניתן לבקש את הארכתם של שני המינויים הללו.

מי מפקח על עורך דין לענייני עיזבון?

מנהל העיזבון מפוקח על ידי האפוטרופוס הכללי ובית המשפט שמינה אותו וזאת כדי לוודא שהוא ממלא את תפקידו נאמנה. 

במסגרת הפיקוח על מנהל העיזבון, עליו להגיש לאפוטרופוס הכללי את המסמכים הבאים: 

  • (א) מסמך שמכונה "פרטה", שיוגש תוך 60 יום ממועד מינוי מנהל העיזבון, אשר כולל פירוט של כל נכסי העיזבון וחובות העיזבון במועד פטירת המוריש,
  • (ב) דו"ח שנתי, שיוגש אחת לשנה, אשר כולל פירוט של כל התקבולים והתשלומים שבוצעו במסגרת ניהול עיזבון, ופעולות נוספות שמנהל העיזבון ביצע לצורך מילוי תפקידו. 
  • (ג) דו"ח סופי, שיוגש במועד סיום תפקידו של מנהל העיזבון, אשר כולל אף הוא פירוט של כל התקבולים והתשלומים שבוצעו במסגרת ניהול עיזבון, ופעולות נוספות שמנהל העיזבון ביצע לצורך מילוי תפקידו. 

בנוסף, בית המשפט רשאי בכל עת, לפי בקשת מעונין בדבר או מיזמת עצמו, לתת למנהל עיזבון הוראות בכל דבר הנוגע למילוי תפקידיו (סעיף 83 לחוק הירושה), ואילו על מנהל העיזבון לבקש מראש את אישור בית המשפט לצורך ביצוע הפעולות הבאות (סעיף 97 לחוק הירושה): 

  1. העברה, שעבוד, חלוקה או חיסול של יחידה משקית בחקלאות, בתעשיה, במלאכה או במסחר, או של דירה.
  2. השכרה שחוקי הגנת הדייר חלים עליה.
  3. פעולה שתקפה תלוי ברישום בפנקס המתנהל על פי חוק.
  4. מתן ערובה.
  5. כל פעולה אחרת שבית המשפט קבע בצו המינוי או לאחר מכן שהיא טעונת אישור.
 

האם עורך דין ניהול עיזבון זכאי לקבל שכר עבור ביצוע תפקידו?

מנהל העיזבון זכאי לקבל שכר טרחה עבור ביצוע תפקידו, וזאת בסיום מינויו, אולם שכרו כפוף לאישור בית המשפט לפי שווי העיזבון והיקף הפעולות שבוצעו על ידי מנהל העיזבון (פרק ז1 לתקנות הירושה). 

בכל מקרה, שכר הטרחה של מנהל העיזבון לא יעלה על 3% משווי העיזבון, אולם הוא יכול להגיע עד ל-4% משווי העיזבון אם המנהל יוכיח שהוא נאלץ לעשות פעולות חריגות או מאמץ מיוחד לצורך ניהול העיזבון. 

ישראל אליאב הינו עורך דין מנהל עיזבון ועורך דין מנוסה בעריכת צוואות בראשון לציון. לייעוץ משפטי וקבלת מידע, ניתן ליצור קשר טלפוני או להשאיר פניה באתר לקבלת שיחה חוזרת.

במאמר זה דנו בנושאים הבאים:

לייעוץ ראשוני השאירו פנייה:

או התקשרו:

לייעוץ ראשוני השאירו פנייה:

או התקשרו:

מאמרים מקצועיים נוספים: