ליצירת קשר ישיר

חייגו: 050-5273012

תביעות ליקויי בניה

תביעות ליקויי בניה

לפי חוק המכר (דירות) כל קבלן או יזם, יחויב לתקן ליקויי בניה שהתקבלו, לאחר שזו נמסרה לרוכש.

הקבלן, יהיה חייב לתקן את ליקויי הבניה שהתגלו בתוך פרק זמן סביר אשר משתנה לפי החומרה של ליקויי הבניה. לא ניתן להתנות על הוראות אלה ולכן, במידה ובחוזה המכר, יוזכרו סעיפים שמנוגדים להוראות אלה, בחוזה המכר, יהיו בטלים.

בישראל, לצערנו ישנם קבלנים רבים, אשר מתנערים מאחריות התיקון ומצדיקים את התנהגותם בכל מיני סיבות. יש לדעת, כי ליקויי בניה, יכולים להיות נסתרים או גלויים ורוכש הנכס, יכול להגיש תביעת ליקויי בניה כנגד הקבלן או היזם.

למעשה, אם נגדיר זאת כך, ליקויי בניה מהווים את הפרת חוזה המכר מצד הקבלן. סעיף זה, בגין פיצויי עגמת נפש בשל הפרת חוזה, נמצאים בסעיף 13 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א 1970.

לדוגמא, ביהמ"ש, רשאי יהיה לפסוק עבור הנפגע פיצויים בגובה שייראה לו וזאת, בהתאם לנסיבות המקרה. תביעות כנגד הקבלן, יכולות להיות גם בגין מסירה מאוחרת של הנכס לרוכש, בניגוד לתאריך שהיה מצוין בחוזה המכר של הנכס. לצערנו בישראל, קורים מקרים רבים, אשר בגינן מוגשות תביעות ליקויי בניה.

במקרים אלה, מומלץ לשכור את שירותיו של עו"ד מקרקעין, כך שהלה, מכיר את האותיות הקטנות ויוכל למצוא פסקי דין דומים ופסיקות בחוק, אשר יסייעו לתובע, לצאת מנזק זה, כאשר ידו על העליונה.

מהי תקופת הבדק וכיצד היא עומדת לטובתו של הרוכש?

התקופה שבה מוכר הנכס, יהיה חייב לתקן את ליקויי הבנייה בנכס חדש, נקראת "תקופת בדק" במהלך תקופה זו, הקבלן יהיה חייב לתקן כל ליקוי אשר מתגלה בנכס, אלא אם כן, יוכח,   כי ליקוי הבנייה נגרם ע"י הרוכש.

יש לציין כי תקופת בדק הבית, יכולה להיות בין שנה לבין 7 שנים. הכול תלוי בסוג של ליקוי הבניה וכן הליקויים בבניה, מפורטים בתוספת לחוק מכר דירות.

כאשר מסתיימת תקופת הבדק\ מתחילה תקופת האחריות אשר נמשכת ל-3 שנים. כאשר בתקופה זו, רוכש הדירה, הוא זה שיישא בנטל להוכחה כי האחריות לליקוי הבניה היא של הקבלן. יש לדעת, כי גם במסגרת תקופת האחריות, ישנן תקופות נוספות אשר מנויות בתוספת לחוק המכר שהן למעשה מעבר לתקופת הבדק. הכוונה היא, שאם מדובר על ליקוי בניה מסוג כלשהו,כאשר ליקוי זה הוכח, ביהמ"ש יפסוק פיצויים, כאשר פיצוי זה, נועד להשיב את המצב לקדמותו ולא להעניש את מפר החוזה. 

על מנת להתחיל בתביעות ליקויי בניה, יש למצוא חברת בדק בית, אשר מנוהלת באמצעות מהנדס בניין מוסמך, אשר חוות דעתו, קבילה בביהמ"ש. יש לאסוף את חוות הדעת של חברת בדק הבית ולמסור אותה לעוה"ד אשר מטפל לכם בתביעת ליקויי הבניה.

אחת הבעיות הנפוצות ביותר אשר בגינה ישנם ליקויי בניה, היא בחיסכון של הקבלן בחומרי הבנייה האיכותיים. למשל אחד מליקויי הבניה הנפוצים הוא רטיבות. על פי הסטטיסטיקה, כ-48% מהדירות בבנייני מגורים ו-33% בבתים פרטיים נמצאו בעיות באיטום. בעיות נוספות הן תשתיות שלא הונחו במקצועיות, ריצוף וחיפוי, חשמל, עבודות של פיתוח חוץ ועוד.

עובש על הקיר

מהי אי התאמה יסודית בתביעות ליקויי בניה?

במקרה של פירוק שיתוף במקרקעין בין בני זוג, מדובר על עניין מורכב יותר. על פי הוראות סעיף 40(א) לחוק המקרקעין. כאשר מדובר על פירוק שותפות בנכס, ביהמ"ש לא יורה על פירוק השיתוף, היות ואם מדובר בילדים קטנים המשותפים לבני הזוג ולכן המכירה של הנכס תעוכב. סעיף זה תקף, כל עוד נוכח ביהמ"ש כי ילדי הזוג הינם קטינים ואם מצאו הסדר אחר אשר מתאים לצרכיהם, לרבות מגורים זמניים אשר מתאימים לצרכיהם לפי התקופה שייקבע ביהמ"ש.  מצד שני, הוראות סעיף 33(ב) לחוק הגנת הדייר נוסח משולב התשל"ב 1972,  לא יחולו לגבי מי שהיה שותף בדירה שביהמ"ש החליט על פירוק השיתוף בה. 

במקרים רבים, ביהמ"ש יקבע הוראות בדבר פירוק השיתוף בדירת המגורים של בני זוג, בכדי להבטיח את טובת ילדיהם.סעיף 4(4) לחוק מכר דירות, אם התגלה ליקוי בנייה אשר מהווה אי התאמה יסודית, הווה אומר, כי תקופת הבדק תימשך ל-20 שנה ממועד מסירת הדירה. הכוונה היא לחריגות בניה אשר יכולים לסכן את דיירי הבניין או הבית.

ליקוי בניה מסוג זה, למעשה מצדיק את הטלת מלוא האחריות על כתפיו של היזם.

למידע נוסף והתייעצות עם עורך דין ליקויי בנייה , צרו עמנו קשר טלפוני או השאירו פניה באתר.

במאמר זה דנו בנושאים הבאים:

לייעוץ ראשוני השאירו פנייה:

או התקשרו:

לייעוץ ראשוני השאירו פנייה:

או התקשרו:

מאמרים מקצועיים נוספים: