ליצירת קשר ישיר

חייגו: 050-5273012

חוזה מכירת דירה

חוזה מכירת דירה סטנדרטי, חוזה מכר, הסכם מכירת דירה – לא משנה כיצד תקראו למסמך זה, בסיכומו של דבר, מדובר בחומת המגן שלכם, המסמך שמציב את האינטרסים שלכם ונותן להם תוקף משפטי. ולכן, חשוב מאד לנסח ולערוך אותו אצל עורך דין מטעמכם המתמחה בתחום הנדל"ן והמקרקעין.

אכן, הרשת מציעה לא מעט טפסים מוכנים של חוזים והסכמי מכירת דירה, אולם, כאשר המדובר בסכומי כסף גדולים כל כך, לא מומלץ לסמוך על משהו שמישהו אחר (ולא מוכר לכם) ניסח. זכרו גם שכל דירה ודירה, וכל עסקה ועסקה, מביאים עמם תנאים שונים ונסיבות משתנות.

חשיבותו של החוזה

חוזה מכירת דירה הוא מסמך אשר נחתם בין שני הצדדים – המוכר והקונה. הסכם זה קובע, כי כנגד לתמורה כספית ספציפית אשר תשולם במועד/ים שסוכמו, מעביר מוכר הדירה לרוכש אותה את זכויות הבעלות ואת החזקה בדירה, שכרגע, מצויות בידיו של המוכר.

הסכם זה גם מעגן את חובותיו של כל אחד מהצדדים בנוגע לתשלום המיסים וההוצאות הנלוות, בהתאם לסיכום שבין הצדדים. באופן זה, עריכת חוזה מכירת דירה מפורט ומסודר משרתת את האינטרסים של שני הצדדים בעסקה.

אילו אינטרסים המסמך משרת?

האינטרס של רוכש דירה מרוכז בשאיפתו לקבל בעלות וחזקה של הדירה מהמוכר אותה, כשהיא נקייה מכל שעבוד ועיקול וכשמצבה הפיזי, התכנוני והחוקי תואם לזה שעליו ידע הקונה במעמד ובמועד חתימת ההסכם.

עבור הרוכש, חוזה מכירת דירה סטנדרטי נועד להבטיח כי הוא עתיד לקבל את החזקה בדירה בתאריך שסוכם, וכי הבעלות על הנכס מועברת לו נקייה מכל עיקול, שעבוד או זכויותיו של צד שלישי כלשהו.

מהצד השני, האינטרסים של מוכר הדירה מרוכזים בשאיפתו לקבל את מלוא תמורת הדירה שמגיעה לו, כפי שהיא נקובה בהסכם המכירה, ובמועד שנקבע וסוכם בינו לבין רוכש הדירה.

כמו כן חוזה מכירה מנציח את מצבה של הדירה בעת החתימה עליו, כך שמוכר הדירה יכול להגן על עצמו מפני תביעת הרוכש, בעתיד, בגין פגמים או ליקויים כלשהם בתואנה של אי התאמות בין מצב הנכס בהסכם לבין מצבו בפועל, במציאות.

מדוע חשוב להיעזר בשירותי עורך דין נדל"ן?

אם כך, ניתן לראות, כי קיים אינטרס המשותף לשני הצדדים לעריכת חוזה מפורט, מהימן, עדכני וקפדני ככל שניתן, למרות שהאינטרסים הנמצאים מאחורי השאיפה הזו אצל כל אחד מהצדדים הם שונים לגמרי. כתוצאה מכך, אין זה משנה אם אתם בצד המוכר את הדירה או הרוכש אותה, חשוב מאד שלא להתפתות לניסיון לחסוך ולא לחתום על חוזה מכירה סטנדרטי, או, לחילופין, להתפתות ולערוך את ההסכם בכוחות עצמכם.

במקום זאת, מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין נדלן המתמחה בתחום ומנוסה בעריכת חוזים כגון זה.

עורך דין נדל"ן המתמחה בחוזי מכר יוכל לבנות עבורכם בדיוק את החוזה / ההסכם הרצוי לכם – הסכם שיבטיח כי כל אחד מהצדדים יחוש בטוח ורגוע, כי האינטרסים שלו יישמרו וכי זכויותיו לא תיפגענה. 

במאמר זה דנו בנושאים הבאים:

לייעוץ ראשוני השאירו פנייה:

או התקשרו:

לייעוץ ראשוני השאירו פנייה:

או התקשרו:

מאמרים מקצועיים נוספים: