ליצירת קשר ישיר

חייגו: 050-5273012

מהו רישום מקרקעין?

מהו רישום מקרקעין?

"רישום מקרקעין" פירושו רישום עסקת מקרקעין בטאבו, קרי, לשכת רישום המקרקעין. 

מהי עסקה במקרקעין?

סעיף 6 לחוק המקרקעין קובע כי "עסקה במקרקעין היא הקניָה של בעלות או של זכות אחרת במקרקעין לפי רצון המקנה, למעט הורשה על פי צוואה."

כלומר, עסקה במקרקעין הינה הקניה מרצון של אחת מחמש הזכויות במקרקעין שהחוק מכיר בהן: בעלות, שכירות, זיקת הנאה, זכות קדימה, ומשכנתא. 

כיצד מבצעים רישום במקרקעין (רישום עסקה בטאבו)?

רישום מקרקעין מתבצע באמצעות הגשת מסמכים שונים לטאבו ותשלום אגרה, כאשר לכל עסקה במקרקעין יש את מסמכי הרישום והאגרה שלה. 

לדוגמא, לצורך רישום עסקת מכר זכות בעלות בדירה, יש להגיש בדרך כלל שטר מכר, אישור מס שבח, אישור מס רכישה, אישור עיריה בדבר העדר חובות, וקבלה בגין אגרת רישום המכר. 

למה צריך לרשום את עסקת המקרקעין בטאבו?

סעיף 7(א) לחוק המקרקעין קובע שכאשר עורכים עסקה במקרקעין, יש להשלים את ביצועה באמצעות רישומה בטאבו: "עסקה במקרקעין טעונה רישום; העסקה נגמרת ברישום."  

ואילו סעיף 7(ב) לחוק קובע כי "עסקה שלא נגמרה ברישום, רואים אותה כהתחייבות לעשות עסקה."

כלומר, כדי לבצע עסקה במקרקעין באופן מלא, אין די לכאורה בעריכת חוזה בין הצדדים, אלא יש להשלים את ביצוע העסקה גם באמצעות רישומה בטאבו. כל עוד העסקה לא נרשמה בטאבו, מדובר בהתחייבות בלבד לעריכת עסקה, להבדיל מעסקה מוגמרת. 

ההבדל בין עסקה מוגמרת להתחייבות לעשות עסקה איננו הבדל סמנטי, כי אם הבדל שיש לו משמעות רבה, וזאת  במקרה של עסקאות נוגדות, כלומר, כאשר בעל זכות כלשהי במקרקעין התחייב במקביל למכור אותה לשני קונים נפרדים. זאת, לאור סעיף 9 לחוק המקרקעין, שקובע כך: 

"התחייב אדם לעשות עסקה במקרקעין ולפני שנגמרה העסקה ברישום חזר והתחייב כלפי אדם אחר לעסקה נוגדת, זכותו של בעל העסקה הראשונה עדיפה, אך אם השני פעל בתום-לב ובתמורה והעסקה לטובתו נרשמה בעודו בתום-לב – זכותו עדיפה."

כלומר, סעיף זה קובע שכאשר בעל זכות במקרקעין, כגון בעל זכות בעלות בדירה, התחייב למכור את הדירה לקונה ראשון (נערך ביניהם חוזה מכר), ועוד לפני שהעסקה הזו נרשמה בטאבו, הוא שב והתחייב למכור את אותה דירה לקונה שני (נערך חוזה מכר נוסף, בין המוכר לקונה השני, תוך הפרת חוזה המכר שבין המוכר לקונה הראשון), אזי זכותו של הקונה הראשון תגבר במקרה כזה (לקונה הראשון תהיה את הזכות לאכוף על המוכר את החוזה שנכרת ביניהם), וזאת למעט במקרה בו הקונה השני פעל בתום לב ובתמורה, והעסקה לטובתו אף נרשמה בטאבו בשעה שהיה עדיין תם לב. 

כדי למנוע את המצב הבעייתי של עסקאות נוגדות, היה על הקונה הראשון להזדרז ולרשום בטאבו הערת אזהרה לטובתו על הזכויות בדירה, דבר שהיה מונע את עריכת העסקה בין המוכר לקונה השני.   

לייעוץ בנושא רישום עסקה בטאבו, התקשרו 050-5273012 או השאירו פנייה:

במאמר זה דנו בנושאים הבאים:

לייעוץ ראשוני השאירו פנייה:

או התקשרו:

לייעוץ ראשוני השאירו פנייה:

או התקשרו:

מאמרים מקצועיים נוספים: