ליצירת קשר ישיר

חייגו: 050-5273012

מהי יתרת סילוק משכנתא?

יתרת סילוק משכנתא הינה יתרת הלוואה שמובטחת במשכנתא אשר נותרה לפרעון. במילים פשוטות, מדובר בכמה כסף נותר לנו לשלם עד להחזר מלא של כל ההלוואה שמובטחת במשכנתא.

כאשר אומרים "נטילת משכנתא", מתכוונים לנטילת הלוואה לרכישת נכס מקרקעין, שהחזרה מובטח באמצעות רישום שיעבוד על הזכויות של המלווה בנכס בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) לטובת המלווה (בדרך כלל בנק). 

בעת נטילת הלוואה מובטחת במשכנתא, יש לחתום (בין היתר) על הסכם משכנתא, שמפרט את סכום הקרן, מסלול ההלוואה, ריבית הפיגורים, מרכיב ההצמדה למדד, אופן פרעון ההלוואה, ותנאים נוספים. 

במהלך קיום הסכם המשכנתא יש כמובן לעמוד בכל תנאיו, ובראש ובראשונה לפרוע את ההלוואה ולשלם את סכום החיוב החודשי לפיו. 

מטבע הדברים, ככל שההסכם מתקדם, והלווים משלמים לבנק יותר ויותר סכומי החזר חיוב חודשי, כך גם הולך וקטן סכום החיוב הכללי שנותר לסילוק ופירעון, ולהיפך. 

ככל שהלווים מעוניינים לדעת בנקודת זמן מסויימת במהלך קיום ההסכם מהי יתרת הסילוק שנותרה להם באותו מועד, באפשרותם לפנות לבנק ולבקש ממנו "דו"ח אישור יתרות לסילוק משכנתא".  

מדובר בדו"ח שלא רק מציג את סכום היתרה לסילוק, אלא גם מתאר באופן כללי את מצב המשכנתא באותו מועד. 

לפיכך, נהוג לבקש דו"ח זה במקרים שונים, לדוגמא, כאשר הלווים מעוניינים לבדוק האם כדאי להם למחזר את המשכנתא, או האם באפשרותם לבקש הקלה בתנאי המשכנתא, או כאשר הם מעוניינים למכור את נכס המקרקעין שעליו רשומה המשכנתא, וכיו"ב. 

לכל בנק יש נוסח ספציפי משלו לדו"ח יתרת סילוק המשכנתא, אולם בדרך כלל נוסח הדו"ח מכיל את כל ההלוואות שמרכיבות את המשכנתא, תוך פירוט הנתונים לגבי כל הלוואה בנפרד במסגרת שתי עמודות עיקריות, בשם "נתונים כלליים" ו-"נתונים לסילוק" 

בעמודת "נתונים כלליים" מופיעים נתונים שמתארים את הלוואת המשכנתא באופן כללי, נכון למועד הפקת הדו"ח. מדובר בנתונים כגון סכום קרן ההלוואה, המועדים של תשלום ההחזר החודשי הראשון ותשלום ההחזר החודשי האחרון, שיעורי הריבית, בסיס ההצמדה, ועוד. מידע זה רלוונטי בין היתר לצורך תכנון ההוצאות העתידיות של הלווים. 

בעמודת "נתונים לסילוק", מפורטים כל התשלומים שיש לשלם לצורך סילוק המשכנתא, לרבות אומדן גובה עמלות הסילוק השונות, נכון למועד הפקת הדו"ח. מידע זה רלוונטי לצורך קבלת החלטות בדבר מיחזור המשכנתא, פרעון מוקדם של המשכנתא, וכיו"ב. 

ניתן לקבל את דו"ח יתרת סילוק המשכנתא מהבנק באופן פיזי או באופן מקוון, באמצעות אתר האינטרנט שלו.  

בנוסף, ובמיוחד כאשר שוקלים למחזר את המשכנתא, ניתן לבקש ממנו גם דו"ח בדבר התנהלות המשכנתא שנתיים לאחור, אשר מפרט את אופן פרעון 24 תשלומי המשכנתא האחרונים (האם הם שולמו כסדרם ובמועדם, או שמא הם שולמו בפיגור או לא שולמו כלל, וכיו"ב).  

לייעוץ עם עורך דין מקרקעין ישראל אליאב התקשרו: 050-5273012 או השאירו פנייה:

במאמר זה דנו בנושאים הבאים:

לייעוץ ראשוני השאירו פנייה:

או התקשרו:

לייעוץ ראשוני השאירו פנייה:

או התקשרו:

מאמרים מקצועיים נוספים: