ליצירת קשר ישיר

חייגו: 050-5273012

פיצויים בגין הפרת חוזה

פעילויות עסקיות מורכבות אצל אנשים פרטיים וגופים מתגבשים בסופו של תהליך במסגרת חוזה המחייב כל אחד מהצדדים. לצד מחויבותם של כל הצדדים בחוזה, מתוארים בחוזה אף זכויותיהם, התייחסות לתהליכי עבודה, נושאי שכר ונושאים נוספים שחשוב להסדיר בצורה ברורה תחת הגדרות החוק. 

עורכי דין, להם התמחות בניסוח חוזים, הידע המקצועי הרחב בכל הנוגע למה שחשוב שכל חוזה יכיל. בתוך כך, חשוב כמובן להכיר כי כל חוזה מנוסח אחרת וזאת בהתאם לפרמטרים רבים שיש להכיר ולצד העובדה כי חוזה, למשל, בתחום הנדל"ן והמקרקעין שונה במהותו מחוזה הנוגע לתחום החברות והשותפויות העסקיות. 

נושא מהותי וחשוב בכל חוזה שנחתם נוגע לסעיפים וכמובן למקרים הנוגעים לפיצויים שיש לשלם בגין הפרת תנאי החוזה על ידי אחד או יותר מהצדדים. 

באילו מקרים קיימת זכאות לפיצויים בגין הפרת חוזה?

חוק החוזים שנחקק ב-1970 מפרט את המקרים הנוגעים להפרת חוזה ומתי בעצם ניתן לדרוש בגין אותם מקרים פיצויים. 

קיימים שני סעדים בגינם ניתן לטעון לאקט של הפרת חוזה ולהוביל בעצם את המפרים לקיים, למרות הכל, את מה שהתחייבו לו – סעד אכיפה וסעד ביטול. הובלתם לקיום פרטי החוזה באמצעות אותם סעדים מהווה אקט המוגדר בחוק כאקט המאפשר בעצם ניסיון אמיתי להוביל לשינוי בהתנהלות הצד המפר וזאת לפני ההגעה למצב בו הצד המופר ידרוש פיצויים. 

מה מוביל ביטוח חוזה בטווח הזמן המיידי?

במקרים ובהם הצד שנפגע בוחר לבטל את החוזה, בשל הפרת החוזה של הצד שמנגד, על הצד המפר להכיר כי ביטול החוזה מחייב אותו להשיב לצד השני את מה שקיבל ממנו במסגרת החוזה או להשיב לאותו צד את השווי הכספי שקיבל. מנגד, אותה מחויבות השבה עומדת גם לצד הנפגע וגם הוא מחויב להשיב את שקיבל לצד שמנגד. 

מחויבות שני הצדדים להשיב את שקיבלו במסגרת החוזה שחתמו מאפשרת בנקודת זמן זאת לבצע קיזוז באותה חובת השבה הדדית. אם, למשל, צד אחד זכה במסגרת החוזה לקבל סכום של 10 מיליון ₪, כשמנגד הצד השני זכה ליהנות מסכום של 7 מיליון ₪, יהיה ניתן לבצע קיזוז שבו סכום של 3 מיליון ₪ יצטרך לעבור מאותו צד שנהנה מהסכום הגבוה יותר. 

הזכאות לפיצוי עצמו

סעיף 10 בחוק החוזים מתייחס לזכותו של הנפגע לדרוש פיצויים בגין מקרים של הפרת חוזה של הצד שמנגד. סעיף 11 בחוק מבהיר כי הנפגע רשאי בקבלת פיצויים ללא הוכחת נזק. משמעות הדבר היא כי לא יידרש מהנפגע להוכיח שהפרת החוזה הביא לנזק אצלו, בין את נזק כלכלי או רפואי למשל, אלא להוכיח אך ורק אי קיומן של ההתחייבויות מהצד המפר. 

עוד מובהר בסעיף 11 כי במקרים ובהם הפיצוי הנדרש לצד המופר מגולם בסכום כסף, יהיה הנפגע זכאי לפיצוי כספי הכולל בתוכו גם את סכום הריביות לגבי תשלום שלא שולם מיום ההפרה ועד יום התשלום וזאת בהתבסס על חוק פסיקת ריבית והצמדה. 

פנייה לעורך דין שיוביל עבורכם את הליך הדרישה לפיצויים

רבים מהאנשים הנקלעים למצב בו הם נמצאים תחת חוזה ומוצאים עצמם בסיטואציה בו הם הצד שהופר כנגדו תנאי החוזה עליו סוכם. הדבר יכול לקרות במסגרת חוזה שנחתם בין משכיר דירה לשוכר, במסגרת הסכמי עבודה בין נותן שירות ללקוח, במסגרת חוזים הנוגעים לשותפויות בין חברות וכמובן במקרים הנוגעים לעסקאות נדל"ן שונות

במקרים בהם עורך הדין אשר ניסח עבורכם את החוזה ושמר על האינטרסים שלכם בזמן המו"מ, רצוי שיהיה זה שגם ייצג ויוביל אתכם בתוך הליך בו נקלעתם לסיטואציה בה הופר כנגדכם החוזה. אז, יוכל עורך הדין בשלב התחלתי לפעול על מנת למצוא פתרונות להמשך קיום החוזה ו\או קבלת תשלום פיצוי הולם מחוץ למסגרת בית המשפט. 

להתייעצות משפטית בנושא פיצויים בגין הפרת חוזה עם עורך דין חוזים ישראל אליאב, השאירו פנייה באתר או צרו קשר טלפוני.

במאמר זה דנו בנושאים הבאים:

לייעוץ ראשוני השאירו פנייה:

או התקשרו:

לייעוץ ראשוני השאירו פנייה:

או התקשרו:

מאמרים מקצועיים נוספים: