ליצירת קשר ישיר

חייגו: 050-5273012

הסכם מייסדים לסטארט אפ

חברות סטארט אפ הינן חברות שנוצרו על מנת לפתח רעיון או מוצר ייחודי. רוב חברות הסטארט אפ עוסקות בתחום ההיי טק, אם כי לא בהכרח. 

הדרך מנביטת הרעיון הייחודי ועד למימושו ולהפקת רווחים ממנו (אם בכלל), הינה לא פעם ארוכה ורצופת מכשולים רבים. לפיכך, וכמו לגבי חברות רבות אחרות, ובמיוחד כאשר מקימים חברת סטארט אפ, מומלץ למקימי החברה לערוך ביניהם הסכם מייסדים שיסדיר את הסוגיות השונות שכרוכות בהקמת החברה וניהולה השוטף. 

במסגרת הסכם המייסדים ניתן להסדיר את מערכת היחסים בין מקימי החברה, זכויותיהם, וחובותיהם; לקבוע את אופן הקצאת המניות; לחלק את תחומי האחריות והתפקידים; לקבוע מנגנונים לגיוס כספים, קבלת החלטות, יישוב סכסוכים, ועוד. 

מהי מטרתו של הסכם המייסדים?

מטרת הסכם המייסדים הינה להסדיר מראש, ככל הניתן, את הסוגיות העיקריות שכרוכות בהקמת החברה וניהולה השוטף. 

הסכם המייסדים נועד למעשה "לתאם ציפיות" בין מייסדי החברה, וזאת על מנת שיהיה ברור להם מראש כיצד החברה אמורה להתנהל, ובכך למנוע מחלוקות מיותרות ביניהם בעתיד. לפיכך לחתום על הסכם המייסדים כבר בתחילת דרכם המשותפת של מקימי החברה. 

מצד שני, אם הצדדים נוכחים לגלות במהלך המו"מ ביניהם לחתימת ההסכם שלמעשה אין ביניהם אחדות דעים לגבי הסוגיות המרכזיות שקשורות לאופן ניהול החברה, סביר להניח שהם יגיעו למסקנה שאולי עדיף להם להיפרד כידידים, ולא להקים את החברה יחדיו. זוהי סיבה נוספת, איפוא, מדוע מומלץ לערוך הסכם מייסדים, ואף לפני הקמת החברה בפועל ורישומה ברשם החברות.

מהם הסעיפים שמקובל לציין בהסכם מייסדים סטארט אפ?

מטבע הדברים, לא קיים נוסח אחיד של הסכם מייסדים, ותוכנו משתנה בהתאם לנסיבותיו הספציפיות והצרכים הייחודים של המייסדים ושל המיזם שהחברה נועדה לממש. 

יחד עם זאת, ישנם מספר סעיפים מרכזיים שחשוב לכלול במסגרת הסכם המייסדים ולתת עליהם את הדעת, ולהלן העיקריים שבהם: 

מטרת הקמת החברה

הגדרת תחום הפעילות של החברה.

מבנה הון המניות של החברה

הגדרת ההון הרשום, המונפק, והנפרע של החברה, סוג המניות (רגילות, בכורות, עדיפות בפירוק, וכיו"ב), כמות המניות, הזכויות הצמודות לכל סוג מניות, ועוד.

ניהול החברה

חלוקת תחומי האחריות והתפקידים בין המייסדים, כגון מנכ"ל, סמנכ"ל כספים, סמנכ"ל פיתוח עסקי, וכדומה.

דירקטוריון החברה

מינוי דירקטורים ראשונים, הגדרת ההחלטות שהדירקטוריון מוסמך לקבל, ואופן קבלת החלטות על ידו.

מימון החברה

אופן מימון החברה על ידי הון עצמי/הלוואות בעלים ו/או מקורות מימון חיצוניים.

חלוקת רווחים בחברה

ניתן, למשל, לקבוע שחלוקת רווחי החברה תיעשה בדרך של חלוקת דיבידנד לבעלי המניות לאחר תשלום כל ההתחייבויות הכספיות שהחברה חבה בהן, החזר הלוואות הבעלים, ומימון השקעות.

זכויות חתימה

קביעת מורשי החתימה של החברה ואופן חיוב החברה לפי חתימותיהם.

מנגנונים ליישוב מחלוקות בחברה

ניתן לקבוע מנגנונים שונים ליישוב מחלוקות וסכסוכים מהותיים בחברה, כגון פניה לגישור, בוררות, הליך במבי (buy me buy you), ועוד.

הסדרים למכירת מניות

ניתן לקבוע הסדרים שונים למכירת מניות, כגון זכות סירוב ראשונה שמעניקה למייסדים זכות קדימה לרכישת מניות לפני שהן מוצעות לצד שלישי, או זכות הצטרפות שמעניקה לבעליה את האפשרות למכור חלק מהמניות שלהם ביחד עם בעל מניות אחר שמוכר את מניותיו או חלק מהן, ובאותם התנאים (Tag Along  או Co Sale).

הסדרים לחסימת מכירת מניות על ידי מייסדי החברה

הצלחתה של חברת הסטארפ אפ תלויה לרוב בהשקעתם המתמידה והנמרצת של המייסדים בפעילותה, בהיותם "הרוח החיה" שמניעה ודוחפת ואת המיזם.  לפיכך, ועל מנת לרתום את המייסדים לפעילותה של החברה לפרק זמן ממושך ולמנוע מהם לעזוב את החברה בטרם עת, במיוחד בשלבים הראשוניים שבהם נוכחותם חיונית ביותר להצלחת החברה, ניתן לקבוע הסדר שיאסור עליהם למכור מניות לפרק זמן מסויים אלא בתנאים מסויימים (No Sale).

לחילופין, ניתן לקבוע הסדר הבשלה הפוכה (Reverse Vesting), שקובע שאם המייסד יעזוב את החברה לפני המועד שנקבע בהסכם, מניותיו יועברו למשקיעים בחברה כנגד תמורה זעומה ולעיתים אף ללא תמורה בכלל. עם זאת, ככל שמשך הישארותו של המייסד בחברה גדל יותר, כך ההגבלות על העברת המניות מוסרות בהדרגה. 

זכות המצרנות (Pre-Emptive)

זכות שמאפשרת למייסדים לשמר את אחוז החזקתם בחברה בעת  הקצאת מניות חדשות, באופן שנותן להם זכות ראשונים לרכוש את המניות הללו ככל שהם חפצים בכך. 

סודיות ואי-תחרות

סעיפים שמעגנים את התחייבות המייסדים שלא לחשוף בפני צדדים שלישיים את המידע הסודי של החברה, וכן להימנע מלהתחרות בתחום פעילותה של החברה לפרק זמן מסויים. 

קניין רוחני

סעיף שמגדיר מי הם הבעלים (המייסדים ו/או החברה) של כל זכויות הבעלות בקניין הרוחני של החברה שפותח ונצבר במהלך פעילותה, לרבות פטנטים, סימני מסחר, רשימת לקוחות, ועוד.

מה ההבדל בין הסכם מייסדים לתקנון חברה?

תקנון החברה מהווה את מסמך ההתאגדות המרכזי במסגרת הליך רישום החברה, וחשוב להקפיד שתהיה הלימה מלאה בין תוכנו לבין תוכנו של הסכם המייסדים, ככל שיש חפיפה ביניהם. 

יחד עם זאת, חשוב גם להיות מודעים להבדלים המרכזיים שקיימים בין שני המסמכים הללו:

  1. תקנון החברה מהווה חלק ממסמכי ההתאגדות של החברה, כך שהמדובר במסמך שחובה להכינו בעת הקמת החברה לפי חוק החברות. לעומת זאת, החוק איננו מחייב להכין הסכם מייסדים, ועל כן מדובר במסמך וולונטארי, שהכנתו נתונה לבחירתם של המייסדים לפי שיקול דעתם (אם כי מומלץ מאד להכינו, כפי שהוסבר לעיל). 
  2. הסכם המייסדים הינו הסכם שמחייב רק את הצדדים שחתומים עליו. גם תקנון החברה הינו בגדר חוזה, וזאת בין בעלי המניות לבין עצמם ובינם לחברה. אולם, בשונה מחוזה רגיל, התקנון מחייב לא רק את בעלי המניות שהיו קיימים בעת הקמת החברה (קרי, המייסדים), אלא גם את כל בעלי החברות שיצטרפו אליה לאחר מכן.
  3. הסכם מייסדים ניתן לשנות כמו שמשנים כל חוזה רגיל, כלומר, רק בהסכמת כל הצדדים שחתומים עליו. לעומת זאת, תקנון חברה ניתן לשנות ברוב רגיל שהתקבל באסיפה הכללית של החברה, אא"כ נקבע אחרת בתקנון החברה.
  4. תקנון החברה הינו מסמך פומבי, שכל אחד רשאי לעיין בו בכפוף לתשלום אגרה לרשם החברות. לעומת זאת, הסכם המייסדים הינו הסכם פרטי, שאינו חשוף לציבור, ועל כן ניתן להסדיר במסגרתו גם סוגיות אישיות ודיסקרטיות מטבען, שלמייסדים אין עניין לחשוף אותן בפני כל. 

 

הסכם מייסדים סטארט אפ: קבלת ייעוץ משפטי

משרד עורכי דין ישראל אליאב מתמחה בדיני חוזים וחברות ומספק מעטפת משפטית מלאה לרבות הסכם מייסדים לסטארט אפ.

לייעוץ טלפוני ראשוני, צרו עמנו קשר או השאירו פניה באתר, ונשוב אליכם בהקדם.

במאמר זה דנו בנושאים הבאים:

לייעוץ ראשוני השאירו פנייה:

או התקשרו:

לייעוץ ראשוני השאירו פנייה:

או התקשרו:

מאמרים מקצועיים נוספים: