ליצירת קשר ישיר

חייגו: 050-5273012

דגשים משפטיים בעריכת חוזה בין שותפים

חוזה בין שותפים נועד להסדיר את הזכויות והחובות של כל אחד מהשותפים בעסק ולהבהיר מראש את הציפיות ההדדיות שלהם. ככל שהכללים לגבי ניהול העסק במסגרת השותפות יהיו ברורים, מסודרים, ומוסכמים מראש, כך יגברו הסיכויים להצלחת העסק ולמניעת מחלוקות מיותרות בין הצדדים. 

במאמר זה נסביר מהם הדגשים העיקריים שחשוב לתת עליהם את הדעת בעת עריכת הסכם שותפות, אולם תחילה נסביר מהי בעצם שותפות והאם יש חובה לערוך הסכם שותפות. 

מהי שותפות?

שותפות הינה סוג של התאגדות שבמסגרתה שבה לפחות שני גורמים, יחידים או חברות, חוברים יחדיו לשם הקמת עסק וניהולו למטרת הפקת רווחים. 

החוק המרכזי שחולש על הקמת השותפות וניהולה הינו פקודת השותפויות [נוסח חדש], תשל"ה-1975. 

פקודת השותפויות מכירה בשני סוגים של שותפים: שותף כללי ושותף מוגבל. 

שותף כללי הינו שותף שאחראי באופן אישי ללא הגבלה לחובות השותפות ואחראי לניהול השותפות, ואילו שותף מוגבל הינו שותף שאחראי לחובות השותפות רק עד לגובה סכום השקעתו בשותפות, ואינו רשאי להתערב בניהול השותפות. 

בנוסף, קיימים גם שני סוגים של שותפות: שותפות כללית ושותפות מוגבלת. 

שותפות כללית הינה שותפות שבה כל השותפים מוגדרים כשותפים כלליים. מספר השותפים בשותפות כללית לא יעלה על 20 (למעט בשותפות של עו"ד או רו"ח לשם עיסוק במקצועם, שאז ניתן לכלול בה יותר מ-20 חברים).  

לעומת זאת, שותפות מוגבלת הינה שותפות שכוללת לפחות שותף כללי אחד, ולפחות שותף מוגבל אחד, ואין הגבלה על מספר השותפים שחברים בה.

האם יש חובה לערוך הסכם שותפות?

למרות שמומלץ מאד תמיד לערוך הסכם שותפים, יובהר כי לא תמיד גם קיימת חובה לערוך אותו. 

מבחינת פקודת השותפויות, החובה לערוך הסכם שותפות חלה רק לגבי שותפות מוגבלת, בעוד שהקמת שותפות כללית איננה מחייבת בהכרח עריכת הסכם כתוב, אלא הדבר נתון לבחירת השותפים ולפי שיקול דעתם.

עם זאת, כאמור, מומלץ וכדאי מאד לערוך הסכם שותפות גם כשמדובר בשותפות כללית, בדיוק מאותה סיבה של הצורך בהגדרה ברורה מראש של התחייבויות וזכויות הצדדים ומניעת מחלוקות מיותרות. 

עוד יש לזכור כי במידה שלא ייערך הסכם שותפות לגבי שותפות כללית, אזי יחולו עליה הוראות שונות של פקודת השותפויות (נוסח חדש), תשל"ח-1975 שניתן להתנות עליהם. מדובר למשל בהוראות שקובעות שאף שותף לא יהיה זכאי לשכר עבור עבודתו בעסקי השותפות, או ששום רוב של השותפים לא יוכל להרחיק שותף מן השותפות, ועוד. לפיכך, אם מעוניינים להחיל על שותפות כללית הסדרים שונים מהוראות אלו, ולמשל לקבוע שגם שותפים יהיו זכאים לקבל שכר עבור עבודתם בעסקי השותפות, מומלץ גם מסיבה זו לערוך הסכם שותפות. 

לייעוץ משפטי התקשרו 050-5273012 או השאירו פנייה:

מהם הנושאים המהותיים שחשוב ללבן ולהסדיר במסגרת הסכם שותפות?

כמו לגבי כל הסכם, גם הסכם שותפות יש לערוך בהתאם לנסיבותיו הספציפיות ולצרכים האישיים של כל אחד מהשותפים. 

עם זאת, ישנם נושאים מהותיים שחשוב ללבן ולהסדיר בכל הסכם השותפות, ולהלן העיקריים שבהם:

1. מטרת השותפות וסיווגה

תחילה חשוב להגדיר מהי מטרת השותפות, קרי, איזה עסק השותפים מתכוונים לנהל במסגרתה. בנוסף יש להגדיר האם המדובר בשותפות כללית או מוגבלת. במידה שמוחלט להקים שותפות מוגבלת, יש להחליט מי ישמש כשותף כללי ומי ישמש כשותף מוגבל. 

2. חלוקת אחוזי בעלות ורווחים

יש לדון וללבן מה כל שותף תורם לעסק מבחינת השקעה כספית בהון השותפות, ציוד, קשרים, לקוחות, וכיו"ב, וכיצד יחולקו האחוזים בבעלות על הזכויות בהון השותפות בין השותפים. 

עוד מקובל לקבוע שרווחי השותפות יחולקו בין השותפים לפי חלקם בזכויות בהון השותפות, וזאת רק לאחר פרעון חובות השותפות ופרעון הלוואות הבעלים (ככל שתועמדנה כאלה על ידי הצדדים).

3. תחומי אחריות

יש לקבוע מה יהיה תחום האחריות והתפקיד הספציפי של כל שותף בעסק, כגון מי ישמש כאחראי על הניהול השוטף ופיקוח על העובדים, מי ידאג למכירות וקשרי לקוחות, וכיו"ב.

חלוקה ברורה של תחומי אחריות תמנע התנגשות בין הצדדים ותבטיח בהירות לכל מי שעובד עם העסק כך שהוא ידע למי לפנות בכל שאלה שתתעורר לגבי תחום אחריות מסויים. 

4. אופן קבלת החלטות

יש לקבוע באיזה אופן תתקבלנה ההחלטות לגבי השותפות. לדוגמא, איזה החלטות דורשות רוב קולות בלבד של השותפים ואיזה החלטות מצריכות הסכמה מלאה של כל השותפים, וכיו"ב. 

5. יישוב סכסוכים

יש לקבוע את המנגנון לפתרון סכסוכים ומחלוקות שיתעוררו בשותפות, כגון באמצעות מינוי בורר, מגשר, וכדומה. 

6. מנגנון היפרדות

יש לקבוע הסדר להיפרדות וזאת למקרה שהצדדים לא יצליחו להגיע לפתרון הסכסוך ביניהם או בכל מקרה אחר שבו צד כלשהו יבקש להיפרד מהשותפות.

ניתן למשל לקבוע שבמקרה כזה השותף הפורש ימכור את חלקו בעסק לשותפים שנשארים בעסק או שכל העסק יימכר לצד שלישי, וכיו"ב. 

התייעצות עם עורך דין

שמי ישראל אליאב, עורך דין חוזים וחברות, בעל משרד בוטיק בראשון לציון.

למעלה מ-25 שנים שמשרדי מלווה את לקוחותיו בהצלחה, החל מהקמת החברה, דרך מיסודה באמצעים משפטיים וכן בסוגיות שונות העולות לאורך הדרך.

בכל שאלה והתייעצות בנושא עריכת חוזה בין שותפים ונושאים רבים אחרים, אני מזמין אתכם להשאיר לי פנייה באתר או ליצור עמי קשר טלפוני.

עו"ד ישראל אליאב

במאמר זה דנו בנושאים הבאים:

לייעוץ ראשוני השאירו פנייה:

או התקשרו:

לייעוץ ראשוני השאירו פנייה:

או התקשרו:

מאמרים מקצועיים נוספים: