"/> "/>

מקרקעין וליטיגציה

המשרד עוסק בתחום המקרקעין על כל היבטיו, ובין היתר בנושאים הבאים - 

עריכת הסכמים למכירה/לרכישה של נכסים – דירות מגורים, נכסים מסחריים, קרקעות, חוזי אופציה.

ליווי פרוייקטים של בניה בכלל ועל-פי תמ"א 38 בפרט.

רישום בתים משותפים, חוזי שכירות שונים

העברות ללא תמורה.

טיפול בהסדרת זכויות חכירה מול רשות מקרקעי ישראל ("המינהל").

ניהול הליכים משפטיים שעניינם שמירה על זכויות מקרקעין, בין בדרך של הגשת תביעות או עתירות כנגד גורמים אשר פוגעים או עלולים לפגוע בזכויות בעלות או החזקה ושימוש במקרקעין ובין בדרך של התגוננות מפני תביעות שעלולות לפגוע בזכויות של הלקוח. 

המשרד עוסק בתחום הליטיגציה, כלומר בייצוג לקוחותיו בהליכים משפטיים בכל נושאי המשפט האזרחי   

מדובר, בין היתר, בתביעות (או הגנות, כמובן) בנושאים הבאים:-

הפרות הסכמים.

נזקים גופניים או רכושיים שנגרמו כתוצאה מרשלנות או עוולות אזרחיות אחרות.

ליקויי בניה.

פגיעה בזכויות מכל מין וסוג לרבות זכויות במקרקעין.

עתירות בקשר להליכי תכנון ובניה.

צווי מניעה או צווי עשה.

צווים הצהרתיים.

ובכלל – בכל סוגי ההליכים המשפטיים המצויים לרוחב כל הספקטרום של המשפט האזרחי.​

 

 

ליצירת קשר ישיר

חייגו: 050-5273012

ניתן להתכתב איתי בווטסאפ