ליצירת קשר ישיר

חייגו: 050-5273012

עריכת הסכם בין יורשים – שיקולים ומטרות

תוכן עניינים

עריכת הסכם בין יורשים

פתח דבר

מנוח או מנוחה שהותירו אחריהם צוואה, למעשה מבססים את זכותם המלאה לעשות כל שיחפצו ברכושם, זאת לרבות חלוקתו על-פי הוראותם המפורשות.

מבלי להיכנס לחוקיותה של הצוואה ואם היא אכן עומדת בכל התנאים הטכניים הנדרשים, הרי שצוואה נועדה להבטיח שרצון המת ימולא לאחר לכתו.

לצד זאת, ראוי לציין את סעיף 110 א לחוק הירושה, המונה 2 דרכים באמצעותן ניתן יהיה לחלק את עזבון המנוח/ה:

  • הדרך האחת היא באמצעות צו בית משפט
  • הדרך השנייה הינה באמצעות הסכם שייערך בין היורשים

במאמר שלפניכם נבקש להסביר את משמעותו של הסכם בין יורשים ומטרותיו.

משרד עורכי דין ישראל אליאב מתמחה בהסכמים בתחומי המשפחה והירושה.

מטרת הסכם בין יורשים

הסכם בין יורשים מאפשר ליורשים החוקיים מטעם חוק הירושה או ליורשים הרשומים בצוואה, לערוך ביניהם הסכם המחלק את עיזבון המנוח/ה על פי רצונם, כל זאת כמובן אם תשרור הסכמה בין כל הצדדים.

במסגרתו של הסכם חלוקת עיזבון בין היורשים, יכולים היורשים או הנהנים בצוואה להסדיר את חלוקת הרכוש וההוןכל זאת גם ללא כל צורך בקבלת אישור מטעם בית המשפט.

הצורך בהסכם חלוקת עיזבון לעתים עולה מתוך אינטרסים שונים בין היורשים המשתלבים אלו באלו.
דוגמה לכך הינה כאשר אחד מן היורשים איננו מעוניין לרשת נכס מקרקעין מטעם המנוח/ה מסיבות שונות (דוגמת נכס נוסף שקיים בידו והוא איננו מעוניין להיחשב כבעל שני נכסים), ועל-כן הוא מבקש לערוך הסכם בו הוא מוותר על ירושת נכס המקרקעין, ובמקום זאת מקבל נתח אחר מן העיזבון.

באילו דרכים יכול יורש לוותר על חלקו בירושה?

באמצעות הסכם בין יורשים, יכולים אחד או יותר מן היורשים לוותר על חלק מסוים בעיזבון או לחלוטין, או בתמורה לקבלת נתח אחר.

חשוב לציין כי החלופה, למשל הון במקום נכס מקרקעין, מוכרחה להילקח מתוך העיזבון עצמו. אין היורשים יכולים לערוך איזונים שונים ביניהם תוך הסתמכות על רכוש והון שאינם פנים-עזבוניים.

לצד הסכם חלוקת עיזבון המקנה ליורשים את היכולת לוותר על חלק מסוים בירושה, יכולים כל יורש ויורשת לוותר על זכותם באמצעות הסתלקות מן העיזבון, בין אם חלקית ובין אם מלאה.

משמעות הדבר היא, שאותו היורש יסתלק מן הצוואה או מן הירושה, כאילו ולא היה אמור לרשת כלל.

האם ישנו צורך באישור בית משפט?

בשונה מהסכמים רבים אחרים, אין כל חוק המורה על היורשים לגשת לבית המשפט ולקבל את אישורו לצורך מתן תוקף משפטי להסכם.

החל מן הרגע שבו היורשים חותמים על ההסכם שנחתם ביניהם, הרי שהוא מקבל את תוקפו ועליו להיאכף.

לצד זאת, חשוב להדגיש כי הבאתו של הסכם חלוקת עיזבון בין יורשים אל כותלי בית המשפט, יכולה לסייע ביצירת בסיס מוצק ואיתן, דבר אשר ימנע מחלוקות עתידיות בין הצדדים.

האם אחד מן הצדדים יכול לדרוש לביטול הסכם בין יורשים?

ביטול הסכם חלוקת עיזבון הוא איננו דבר מה פשוט, ובאופן הזהה לכל הסכם אחר הנחתם בין הצדדים, הרי שהבקשה לביטול ההסכם יכולה להתבצע אך ורק בהסכמת הצדדים השונים, או בעתירה לביטול ההסכם בשל עילות שונות המצדיקות את ביטולו.

עילה המצדיקה את ביטולו של הסכם בין יורשים נגזרת מחוק החוזים ואומרת כי ניתן לבקש לבטל הסכם שנחתם לאור הטעייה, עושק או אלמנט אחר המעיד על פעולה שאיננה כנה ושיש בה כדי לתעתע בחותמים.

לייעוץ התקשרו 050-5273012 או השאירו פנייה באתר:

דגשים בהסכם בין יורשים

1. אין להפיק צו ירושה / צו קיום צוואה

חשוב לערוך את ההסכם בין היורשים לחלוקת העיזבון, זאת עוד בטרם הופק צו ירושה בהיעדר צוואה או צו קיום צוואה עם הימצאה של צוואה.

בעת שהליכים אלו יוצאים אל הפועל, הרי שישנו קושי בביטול התהליך, אם כי הדבר אפשרי.

2. אין להתחלק בעיזבון

בעוד שהפקת צו ירושה או צו קיום צוואה עלולה להוביל לקשיים ברי-פתרון, הרי שאם היורשים יתחלקו בעיזבון, יעבירו את הזכויות על נכסים על שמותיהם, ולמעשה יגעו בעיזבון – הרי שלא ניתן יהיה עוד לערוך הסכם בין יורשים.

מעטים הם המקרים בהם ניתן לתקן את שנעשה, והמלצתו של כל עורך דין צוואות תהיה להמתין באריכות.

עריכת הסכם חלוקת עיזבון בין יורשים עם עורך דין

בדומה לכל הסכם, אי-בהירות ואי-התייחסות לנושאים שונים ולו 'הזוטרים' ביותר, הרי שהם עלולים ליצור פתח למחלוקות ולסכסוכים.

ליווי של עורך דין המתמחה בעריכת הסכם בין יורשים יכול לסייע רבות, תוך ניתוח מקיף ומלא של כלל הרכוש, ההון והנכסים שבעיזבון המנוח/ה, וכן הבנת האינטרסים של הצדדים אשר יתורגמו למסמך מפורט ונהיר לכול.

בכל שאלה והתייעצות עם משרדנו, אנו מזמינים אתכם ליצור עמנו קשר טלפוני או להשאיר פניה באתר, ונשוב אליכם בהקדם.

לוגו עורך דין ישראל אליאב

לקבלת שיחה חוזרת: