ליצירת קשר ישיר

חייגו: 050-5273012

סיבות עיקריות להתנגדות לצוואה

תוכן עניינים

סיבות עיקריות להתנגדות לצוואה

הצוואה הינה מסמך משפטי ובו מורה המצווה/המוריש את אופן חלוקת נכסיו ורכושו לאחר מותו. בצוואה מספק המוריש בפרטי פרטים מי יקבל איזה נכס, כספים או חפצים אישיים, וכן תקבע אפוטרופוסים לילדיו אם הם קטינים או חסרי יכולת. בצוואה גם נקבע מי יהיה אחראי על הוצאת הצוואה אל הפועל.

למרות החשיבות הרבה של קיום הצוואה ככתב וכלשונה, ישנן לעתים סיבות שונות בגללן עלולים אנשים להתנגד לצוואה ולערער על תקינותה. כל אדם הוא שונה וכל צוואה היא אחרת והמחלוקות שונות בהתאם, אולם ישנן מספר עילות מרכזיות שאליהן נתייחס במאמר שלפניכם.

סוגי צוואות ותנאים לעריכת צוואה

על פי חוק הירושה ישנם מספר סוגי עריכת צוואה תקפים. במקרה ואחד התנאים הרשומים מטה אינם מתמלאים ישנה עילה לערעור על הצוואה. חשוב עם זאת לדעת כי למרות שזו עלולה להיות עילה לערעור אין זה אומר כי אכן תפסל הצוואה, החוק כולל סעיף המאפשר לבית המשפט לתקן לעתים פגמים קלים, אם התרשם שכוונת המצווה אכן היא זו המשתקפת בצוואה והפגם כאמור, איננו אחד מהמרכיבים העקרוניים שהם:- 

  • כשירות משפטית – על המוריש/עורך הצוואה להיות בעל כשירות משפטית. כלומר מעל גיל 18, בר-דעת שאינו בעל מוגבלות שכלית, או לוקה בנפשו
  • סוג הצוואה – חייב להיות מוכר על פי חוק הירושה הישראלי – שמכיר באחת מארבע צורות שלכל אחת מהן ישנם מרכיבים, אשר הצוואה חייבת לעמוד בהם על מנת שלא להיפסל. סוגי הצוואות הן:
  • צוואה בכתב יד – נערכת בכתב ידו של המוריש. לא מודפסת, שתכלול תאריך (הצוואה האחרונה היא התקפה) וחתימת ידו של המוריש.
  •  צוואה בעל פה – אדם על ערש דווי או אדם שנמצא בסכנת חיים אובייקטיבית, יכול לצוות בעל פה, בפני שני עדים דוברי עברית. (או כל שפה אחרת שהיא שפת אמו של המוריש) את רצונו האחרון. העדים צריכים להעלות על הכתב במדויק את רצונו של המצווה לחתום עליהם ולהפקידם אצל רשם הירושות. 
  • צוואה נוטריונית – או צוואה בפני רשות, היא צוואה שנערכת בפני נוטריון. היא נאמרת בפני נוטריון או רשם בית המשפט על ידי המוריש, והנוטריון חותם עליו.
  • צוואה בעדים – נכתבת בנוכחותם של שני אנשים שכותב הצוואה בחר בהם כעדים לשם הוכחת אמתותה של הצוואה והוכחה שנעשתה מרצונו החופשי של המוריש. אין זו חובה, אך לרוב נהוג לערוך את הצוואה יחד עם עורך דין צוואות, בנוכחותו ובחתימתו יחד עם שני העדים.

עילות להתנגדות לצוואה

כשרות משפטית

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע את קבוצות האוכלוסייה המוגבלות מבחינת כשרותן המשפטית ובהם קטינים בני פחות מ 18 שנים, אדם הסובל מלקות נפשית, לקות שכלית או מוגבל באופן שאינו מאפשר לו לדאוג לענייניו.

צוואה שנעשתה על ידי מי שאינו בעל כשרות משפטית – פסולה.

צוואה תחת השפעה בלתי הוגנת

סעיף 30 (א) לחוק הירושה, תשכ"ה- 1965קובע:

"הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית – בטלה". במילים אחרות צוואה אשר נעשתה תחת כפייה, ולא מתוך רצונו החופשי של המוריש תבוטל.

צוואה לטובת עד

סעיף 35 לחוק הירושה, תשכ"ה- 1965קובע:

"הוראת צוואה, פרט לצוואה בעל-פה, המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה, והוראת צוואה המזכה בן-זוגו של אחד מאלה – בטלה."

צוואה לא חוקית או לא מוסרית

צוואה הכוללת הוראות לא מוסריות, או התניות לא חוקיות לשם קבלת הירושה, מהווה עילה לערעור על צוואה ולביטולה.

נחזור ונזכיר כי סעיף 25 לחוק הירושה בי המשפט רשאי לאשר קיום צוואה אם קיימים בה פגמים קלים ושאינם מהותיים, אם השתכנע באמתותה.

לייעוץ התקשרו 050-5273012 או השאירו פנייה באתר:

התייעצו עם משרדנו

צוואה הינה מסמך משפטי ולו ישנם כללים ברורים המובאים בחוק הירושה תשכ"ה 1965. להקפדה על החוקים והכללים הללו ישנה חשיבות מכרעת לשם קיומה. 

לעתים מתגלים פגמים אלה ואחרים, בעקבותיהם מוגשים ערעורים על קיום צוואה. ישנם מקרים בהם יכול בית המשפט לאשר צוואה עם שגיאות קלות.

למען צוואה שתקיים את רצונם המלא של המורישים, הרי שחשוב לערוך אותה בקפידה. בכל שאלה והתייעצות בנושא זה, אנו במשרד עורכי דין ישראל אליאב נשמח לעמוד לרשותכם.