ליצירת קשר ישיר

חייגו: 050-5273012

עורך דין מנהל עיזבון

תוכן עניינים

מנהל עיזבון / עורך דין עיזבון הינו אדם הממונה בשלב מוקדם על ידי אדם שנפטר או על ידי בית המשפט לטפל בעיזבונו של אותו אדם. האדם שמונה כמנהל עזבון ירכז אל כלל הנכסים, ידאג לתשלום החובות ויחלק ליורשים את הנכסים שנותרו. 

במקרים בהם המצווה עצמו החליט במסגרת צוואתו מי יהיה מנהל עזבונו, מחויב בית המשפט או רשם הירושה למנות את אותו אדם. יש פעמים ואותו אדם מסרב לאותו מינוי ואף פעמים שבית המשפט או רשם הירושה מגיעים למסקנה כי אותו אדם שמונה אינו כשיר, מכל סיבה שלא תהיה, לבצע תפקיד זה כראוי. 

ההבחנה בין מנהל עזבון זמני למנהל עזבון קבוע

ישנם מקרים ובהם ימונה מנהל עזבון זמני. מנהל עזבון אשר מינויו תקף עד למתן צו קיום צוואה. מינוי של מנהל עזבון זמני קורה באופן מיידי ממש לאחר פטירתו של המוריש במקרים ובהם קיימת דחיפות ובהילות לטפל בנכסים השונים של המוריש. 

ברוב המקרים מינוי של מנהל עזבו זמני מתארך עד לכדי חצי שנה עד לסיום תהליך של מתן צו ירושה או צו קיום צוואה. במקרים ובהם יש צורך בהמשך ניהול העיזבון לאחר פרק זמן של חצי שנה, מוגשת בקשה מסודרת למינוי של מנהל עזבון קבוע. 

מינויו של מנהל עזבון קבוע הוא לשנתיים, כשמי שרשאי להאריך את תקופת המינוי מעבר לשנתיים הוא בית המשפט. הגדרת תפקידו של מנהל העזבון הקבוע מובעת בסעיף 82 לחוק הירושה בזו הלשון: "מנהל עזבון חייב, בכפוף להוראות בית המשפט, לכנס את נכסי העזבון, לנהל את העזבון, לסלק את חובות העזבון, לחלק את יתרת העזבון בין היורשים, לפי צו ירושה או צוואה מקויימת ולעשות כל דבר אחר הדרוש לביצועם של צו ירושה או של צוואה מקויימת".

מיהם האנשים הרשאים להגיש בקשה למינוי מנהל עזבון?

חוק הירושה מתייחס גם לנושא זה, כשמי שיכול להגיש בקשה למינוי של מנהל עזבון יכול להיות מי שנחשב ליורש על פי דין, אדם שמוזכר כיורש בצוואה, נושים של הנפטר ואף האפוטרופוס הכללי מטעם משרד המשפטים. 

לאחר מינוי של מנהל עזבון, רשאי אחד הצדדים לערער על אותו מינוי, כשכאן כמובן יש ומומלץ להיעזר בשירותיהם של עורכי דין אשר יוכלו להגיש עבורכם הערעור באופן מסודר וראוי. 

מי מפקח על עבודתו של מנהל העזבון?

מי שמפקח על עבודת מנהל העזבון הוא האפוטרופוס הכללי, שאליו מחויב מנהל העזבון לדווח על הנעשה. בין היתר, מחויב מנהל העזבון בהגשת "פרטה" אשר מפרטת בצורה מסודרת מהם נכסיו של המוריש. 

לצד ה"פרטה" על מנהל העזבון לדווח בהמשך על ניהול נכסי העיזבון ואופן חלוקתם בין היורשים.

מינוי עורך דין מנהל עיזבון

אנשים להם נכסים רבים והם נמצאים בגיל מתקדם, רואים לנכון למנות מבעוד מועד מנהל עיזבון לכלל נכסיהם ורכושם וזאת מתוך הידעה כי שילוב של עורך דין, לו התמחות בנושאים אלו, לאחר לכתם יסייע לכלל היורשים ולשאר בעלי עניין להתנהל באופן ענייני ובכך להימנע ולהותיר בצד כעסים ואמוציות, שהיו יכולים לקבל ביטוי רחב במקרים ובהם נמנע היורש ממינוי של עורך דין כמנהל עזבונו. 

אדם הבוחר לציין בצוואתו כי עורך דין ישמש כמנהל עיזבון, זוכה לצד מינוי זה לקבל מעטפת מקצועית רחבה לשאר תהיות ושאלות שעולות אצלו בעת כתיבת צוואתו. אותו אדם ועורך דינו מייצרים לעצמם מסמך והתנהלות ברורה המקבלת ביטוי בשלב שבו יש צורך לממש את הצוואה בהתאם למה שנכתב בה. 

עורך דין עיזבון אשר ליווה את היורש בכתיבת הצוואה ואף מונה למנהל עיזבונו ידע, באופן טבעי, להביע באופן המדויק ביותר את רצונותו של המנוח ובכך למנוע תהיות וסימני שאלה המועלים מבעלי אינטרסים רבים, כשלא פעם אלו מעוניינים לשים יד על נכסים לא להם. 

בכל שאלה והתייעצות עם עורך דין מנהל עיזבון מטעם משרדנו, אנו מזמינים אתכם להשאיר לנו פניה באתר, לפנות אלינו בוואטסאפ או ליצור קשר טלפוני ישיר.

עשוי לעניין אתכם:

לייעוץ ראשוני השאירו פנייה:

או התקשרו:

משפט מסחרי

שירותים נוספים