ליצירת קשר ישיר

חייגו: 050-5273012

עריכת בקשה לצו הורות פסיקתי

תוכן עניינים

מהו צו הורות פסיקתי?

צו הורות פסיקתי הינו צו שיפוטי  שניתן על ידי בית המשפט לענייני משפחה, אשר מכונן קשרי הורות בין בן /בת זוג של הורה ביולוגי  לילדו הקטין של ההורה הביולוגי, וזאת במקרים בהם הוריית הילד נעשתה בכוונה משותפת ותוך תכנון משותף של בני הזוג.  

צו זה מאפשר, למשל  ,לבן זוג חד מיני להירשם כהורה נוסף של ילד שנולד לבן הזוג שלו, ושאותו הם מגדלים יחדיו במסגרת הקשר הזוגי שלהם, וזאת מבלי שהוא יצטרך לאמץ את הילד.  

במילים פשוטות, צו הורות פסיקתי הינו צו שקובע שבן זוג שאינו הורה ביולוגי של ילד מסויים אך עומד בתנאים המשפטיים של הפסיקה, כגון שהבאתו לעולם נעשתה בתכנון משותף של בני/בנות הזוג ו/או מגדל אותו בפועל ביחד עם בן/בת זוגו שהינו אחד מהוריו הביולוגיים של הילד, הינו גם הורה של הילד ו יכול אף להירשם ככזה.  

מה צריך לעשות כדי לקבל צו הורות פסיקתי?

כדי לקבל צו הורות פסיקתי, יש להגיש בקשה למתן צו זה בפני בית המשפט לענייני משפחה, וזאת כ-60 יום לפני מועד הלידה המשוער או לאחר הלידה.  

יש להגיש  את הבקשה  מטעם שני בני הזוג,  קרי, ההורה הביולוגי ובן/בת הזוג שלו שמבקש להירשם כהורה, וכנגד ב"כ היועמ"ש לממשלה.  

מהם התנאים לקבלת צו הורות פסיקתי?

בהעדר חקיקה בנושא זה, נכון ל שנת 2022, מומלץ להגיש את הבקשה לפי התנאים שמופיעים ב הנחיות היועמ"ש לממשלה , וזאת כפי שיוסבר בהמשך הדברים להלן.  

מדובר בתנאים שגובשו  על ידי הצוות המקצועי לבחינת התנאים למתן צווי הורות פסיקתיים  ,ו אומצו  על ידי שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ולאחר מכן גם על ידי היועמ"ש לממשלה . 

ככל שהבקשה תעמוד בתנאים א לו, סביר שב"כ היועמ"ש לממשלה יסכים למתן הצו, דבר שיגדיל כמובן את סיכויי קבלת הבקשה על ידי בית המשפט.  

עם זאת, יתכן שבית המשפט יי קל במקרים מסויימים  מהתנאים שמופיעים ב הנחיות  היועמ"ש לממשלה ויסכים לקבל את הבקשה גם אם הם לא עומדים בכל התנאים הללו על כן מומלץ לקבל ייעוץ משפטי לגבי כל מקרה לגופו  בהתאם לנסיבותיו הספציפיות.  

לייעוץ התקשרו 050-5273012 או השאירו פנייה באתר:

מי זכאי להגיש בקשה לקבלת צו הורות פסיקתי?

בהתאם ל הנחיות היועמ"ש לממשלה, ניתן להגיש בקשה לקבלת צו הורות פסיקתי בשני המקרים הבאים:  

פונדקאות חו"ל

מדובר בילד שנולד באמצעות אם פונדקאית מחו"ל, ועל כן  יש להגיש את הבקשה לצורך עיגון העדר קשר גנטי  עם האם הפונדקאית, וקביעת בלעדיות האימהות. ככלל, נדרשת גם בדיקה גנטית לצורך הוכחת הקרבה הגנטית בין הילד להו רה הביולוגי, אך  בית המשפט  עשוי לוותר על דרישה זו במקרים מיוחדים.  

במקרה כזה הבקשה צריכה להיות מוגשת על ידי האב הגנטי+  בן/בת הזוג שלו, או על ידי שני בני זוג בעלי קשר גנטי לילד.  

לגבי שני בני זוג שיש להם קשר גנטי לילד, נקבעה הוראת מעבר שנכנסה לתוקף החל מיום 1.11.22.  

תרומת זרע אנונימית

מדובר  בילד  שנולד  לאם  באמצעות תרומת זרע אנונימית, כך שהאב הגנטי איננו ידוע.  

במקרה כזה הבקשה צריכה להיות מוגשת על ידי האם הביולוגית + בן/בת הזוג שלה.

לפיכך, כאשר למשל מדובר בקשר חד מיני של שני בני זוג, וכאשר רק לאחד מהם יש קירבה גנטית לילד, בן הזוג השני יכול להירשם כהורה של הילד הביולוגי של בן זוגו באמצעות  צו הורות פסיקתי, במקרים הבאים:   

לגבי זוג גברים – כאשר הילד נולד באמצעות פונדקאית מחו"ל, מזרעו של אחד מהם, וכאשר שני בני הזוג נרשמו כהוריו של הילד בתעודת הלידה שניתנה במדינה שבה הילד נולד. 

לגבי זוג נשים – כאשר הילד נולד מביצית של אחת מהם ותרומת זרע אנונימית  .  

מהם התנאים למתן צו הורות פסיקתי?

בהתאם לתנאים שמופיעים ב הנחיות היועמ"ש לממשלה, ופסיקת בתי המשפט לענייני משפחה, על הבקשה למתן צו הורות פסיקתי לעמוד בתנאים העיקריים הבאים:  

  1. תושבות.  שני בני הזוג הם תושבי ישראל. 
  2. גיל . לשני בני הזוג מלאו 18 שנים ולפחות אחד מהם עדיין לא הגיע לגיל 54. 
  3. משך הקשר בין בני  הזוג. ככלל  ,בני הזוג  צריכים לקיים  קשר זוגי, שכולל מגורים משותפים  ,במשך  לפחות  שנה וחצי, אם כי בית המשפט לענייני משפחה נתן צו הורות פסיקתי במקרה מסויים לשתי בנות זוג מבלי שנדרש מהן להוכיח את משך הקשר ביניהן.  
  4. קבלת החלטה משותפת להביא ילד לעולם. אין חובה בהכרח שההחלטה  תהיה משותפת כבר מהרגע הראשון. אם, למשל, האב הלא ביולוגי הצטרף לרעיון רק בזמן ההיריון של האם ה פונדקאית, אין בכך כדי לשלול את קיומו של תנאי זה.  
  5. העדר רישום פלילי לבן הזוג מבקש הצו בעבירות שיוצרות חשש לפגיעה משמעותית  בטובת הילד, כמו עבירות מין או אלימות, ואי הוצאת ילדים מרשותו בעבר.  
  6. ההורה הביולוגי הנוסף אינו בין החיים, או שהוא אינו ידוע  (כמו למשל במקרה של ילד שנולד מתרומת זרע אנונימית), או שהקשר בינו לבין הילד התנתק  .לא ניתן להעניק צו הורות לבן הזוג של ההורה הביו לוגי אם שני ההורים הביולוגיים של הילד הינם בחיים,  ולא ניתק הקשר בינם ובין הילד (כמו, למשל, במקרה של הורות משותפת) .  
  7. הילד צריך להיוולד לתוך קשר זוגי קיים כדי שהצו יינתן. אם הקשר הזוגי נוצר רק לאחר שהילד נולד, יש לפנות להליך אימוץ.  

דרישה לתסקיר ומוע ד תחולת צו הורות פסיקתי

דרישה לתסקיר. בית המשפט יכול לדרוש לקבל  תסקיר משירותי הרווחה, אולם  יתכן שהוא יוותר על  דרישה זו בהתאם לנסיבות המקרה, לרבות מועד הגשת הבקשה, ועמיד ת שני  בני הזוג בתנאים הנדרשים למתן הצו. עם זאת, למדינה יש זכות לבחון כל מקרה לגופו ,  ולדרוש תסקיר אם נסיבות העניין מצדיקות זאת  לדעתה, אך בית המשפט הוא זה שיכריע. 

תחולת הצו. מועד תחולת הצו יכול להיות החל מיום מתן צו, או רטרואקטיבית והחל מיום הלידה של הילד  .  

ככל שהבקשה למתן צו ההורות הפסיקתי מוגשת מוקדם יותר, כך גדלים הסיכויים לתחולה רטרואקטיבית של הצו, מיום לידת הילד, וכך גם גדלים הסיכויים לויתור על עריכת תסקיר של שירותי הרווחה.  

כאשר מדובר בצו הורות פסיקתי של זוג נשים, שהביאו לעולם ילד עם תרומת זרע אנונימית:

טבלה

כאשר מדובר בצו הורות של זוג גברים, שהביאו לעולם ילד עם פונדקאית בחו"ל: 

לפי פסיקת בית המשפט העליון,  צו הורות פסיקתי במקרה של זוג גברים  יחול מיום נתינתו,  ולא רטרואקטיבית ליום הלידה.  

אם הבקשה לצו ההורות הוגשה פחות משנה אחרי הלידה , הצו יכול להינתן גם ללא צורך בתסקיר, אולם המדינה רשאית לדרוש תסקיר בכל מקרה שנסיבות העניין מצדיקות זאת . לדעתה, אך בית המשפט הוא זה שיכריע.