ליצירת קשר ישיר

חייגו: 050-5273012

מי זכאי לדיור ציבורי?

תוכן עניינים

מי זכאי לדיור ציבורי?

מהו דיור ציבורי?

הגדרת הדיור הציבורי על פי משרד הבינוי והשיכון:-

"דירות הדיור הציבורי הן פתרון דיור למשקי בית שאינם מסוגלים לרכוש או לשכור דירה בשוק הפרטי. משרד הבינוי והשיכון מופקד על סיוע בדיור לזכאים לכך. מלאי הדירות בשכירות בדיור הציבורי מצומצם מאוד ולכן הוא מיועד בראש ובראשונה לזכאים השרויים במצוקה כלכלית ותפקודית"

כידוע, מחירי הנדל"ן במדינת ישראל גבוהים ביותר וכתוצאה מכך אין לאוכלוסיות המוחלשות כל סיכוי לרכוש דירה. מתוך הבנה והכרה בכך שלכל אדם יש את הזכות הבסיסית להתגורר בבטחה תחת קורת גג משל עצמו, הגדירה מדינת ישראל מדיניות דיור שמטרתה לסייע לאוכלוסיות המוחלשות, שמצבן הכלכלי או הרפואי אינו מאפשר להן לרכוש או לשכור דירה, באמצעות מתן עזרה בתשלום שכר הדירה או דרך מתן דירת מגורים ראויה להתגורר בה.

כיום, במסגרת הדיור הציבורי, עומדות לרשות מדינת ישראל כ 50 אלף דירות והן מנוהלות על ידי מספר חברות ניהול נכסים שזכו במכרזים של משרד השיכון והבינוי. דרכן ובאמצעותן מושכרות הדירות, כשגובה שכר הדירה נקבע על ידי משרד השיכון. בין החברות שזכו במכרזים אלה ניתן למצוא את חלמיש, שקמונה,

עמידר ועוד. כפי שניתן להבין, כמות הדירות הציבוריות מוגבלת מאד ועל כן לא אחת נדרשים הזכאיים להמתין זמן ממושך עד שיזכו לקבל את הדירה לה הם זכאים. 

הגדרות הזכאות לדירה בדיור הציבורי

הגדרת הזכאות תלויה בתנאים אותם קבע משרד השיכון והבינוי , והן מושכרות בעלות נמוכה המותאמת לשכר אותו משתכרים הזכאים.

על מנת לקבל את הסיוע, יש צורך בתעודת זכאות אותה מעניק משרד השיכון והבינוי תוך שהוא משתמש ב"שיטת הנקודות", כשהניקוד ניתן למבקשים על פי גיל, מצב משפחתי ומספר ילדים, משפחה חד הורית עם מספר גדול של ילדים, אדם המתפרנס מקצבת ביטוח לאומי, הבטחת הכנסה או השלמת הכנסה ועוד.

ככל שיענה מגיש הבקשה על מדדים רבים יותר, כך יהיה זכאי לסיוע גדול יותר בשכר הדירה ואפילו בדחיפות הבקשה לזכות בדיור הציבורי. 

לשם קבלת זכאות לדירה בדיור ציבורי יש לעמוד בתנאים הבאים:

 • חסר דירה – יחיד מעל גיל 21, אשר לא היו לו, עצמאית או בשותפות, זכויות בדירה קיימת, או זכויות בדירה או חלק מדירה הנמצאת בהליכי בניה. 
 • זוגות – שצברו 1,400 נקודות ויותר, להם 3 ילדים ויותר, הכנסתם אינה עולה ההכנסה המזכה (המתעדכנת מעת לעת), מתקיימים מקצבה של הבטחת הכנסה במהלך השנתיים האחרונות, או מהכנסה חלקית וקצבה לצורך השלמת הכנסה במהלך השנה האחרונה, זכאים לקבל דיור ציבורי – בתנאי שהם ממצים את כושר השתכרותם. 
 • משפחות חד הוריות – שלהן 3 ילדים ויותר, הכנסתם אינה עולה ההכנסה המזכה (המתעדכנת מעת לעת) מתקיימים מקצבה של הבטחת הכנסה במהלך השנתיים האחרונות, או מהכנסה חלקית וקצבה לצורך השלמת הכנסה במהלך השנה האחרונה, ובתנאי שהן ממצות את כושר השתכרותם.
 • משפחות בצפיפות דיור – צפיפות הדיור נמדדת לפי מספר הנפשות לחדר בכל משק בית הכללים הקובעים מתעדכנים מעת לעת ומופיעים באתר משרד הבינוי והשיכון 
 • קשישים – קשיש המתקיים מקצבת אזרח ותיק 
 • עולים – שעל שמם תעודת עולה ועד 15 שנים מהיום בו עלו לארץ. 
 • אילוץ רפואי – משפחות המתגוררות בדיור הציבורי אך על פי חוות דעת מייעצת, של יועץ רפואי מטעמו של משרד הבינוי והשיכון, קיים הכרח רפואי להחלפת דירתם

נכים:

 • משפחה או יחיד – שהוא או אחד מבני הזוג הינו נכה המרותק לכיסא גלגלים, ובתנאי שסך הכנסותיהם אינו עולה על השכר הממוצע במשק.
 • זוג נשוי – שאחד מהם נכה בשיעור של 75%, אינו בעל כשירות להשתכרות יציבה, מקבל קצבה כמשפחה וסה"כ הכנסתם המשותפת אינה עולה על ההכנסה המזכה המתעדכנת מעת לעת.
 • זוג נשוי – עם ילד אחד המקבל גמלת נכות בשיעור של 100% מביטוח לאומי.
 • זוג נשוי – מעל 5 שנים, ללא ילדים, ששני בני הזוג נכים בשיעור של 75% לפחות ובעלי אי כושר השתכרות יציבה. 
 • זוג נשוי – מעל 5 שנים, עם ילד אחד לפחות, ששני בני הזוג נכים בשיעור של 75% לפחות ובעלי אי כושר השתכרות יציבה.

תקופת הזכאות לדיור ציבורי

הזכאות לדיור ציבורי היא למשך 4 שנים מיום הגשת הבקשה במהלכה יש לדווח, באמצעות החברה המשכנת, על שינויים במצב האישי, במספר הילדים, שינויים בנוגע לבעלות על דירות, תעסוקה, הכנסה ועוד.

על מנת להמשיך בקבלת הסיוע יש לחדש את ההרשמה חודשיים לפני תום תקופת הזכאות.

לייעוץ התקשרו 050-5273012 או השאירו פנייה באתר:

אודות המשרד

משרד עורכי דין ישראל אליאב מתמחה בדיני המקרקעין ומעניק ללקוחותיו מעטפת משפטית מלאה.

בכל שאלה והתייעצות, ניתן לפנות למשרדנו טלפונית או להשאיר פניה לקבלת שיחה חוזרת.