ליצירת קשר ישיר

חייגו: 050-5273012

מהי קרקע חקלאית?

תוכן עניינים

על פי חוק התיישבות החקלאית תשכ"ז 1967, "קרקע חקלאית" – קרקע שנועדה לשמש לייצור תוצרת חקלאית, לגידול פרחים, למשתלה, לגידול בעלי חיים או להחזקתם או למרעה להם, או להחזקת ציוד חקלאי או מלאי חקלאי;

"שימוש חורג", לעניין קרקע חקלאית – שימוש שהוגדר כך בתוספת הראשונה.

לפי אתר OECD, קרקע חקלאית מוגדרת כשטח הקרקע הניתנת לעיבוד, תחת גידולי קבע או תחת שטחי מרעה קבועים. אדמות עיבוד כוללות קרקעות תחת גידולים זמניים כגון דגנים, כרי דשא זמניים לכיסוח או למרעה, קרקע מתחת לגינות שוק או מטבח, וקרקעות בבר זמני.  אדמה שננטשה כתוצאה מעיבוד משתנה אינה נכללת. 

אדמה תחת גידולי קבע מעובדת עם גידולים שתופסים את האדמה לתקופות ארוכות ואין צורך לשתול מחדש לאחר כל בציר, כגון פרדסים וכרמים. 

קטגוריה זו אינה כוללת קרקע מתחת לעצים שגודלו לעץ או לעצים.  מרעה קבוע הוא אדמה המשמשת במשך חמש שנים או יותר למספוא, כולל גידולים טבעיים ומעובדים. 

קרקע חקלאית כהשקעת נדל"ן

אם כן, על פי ההגדרות שלפניכם, זו של חוק ההתיישבות החקלאית והן זו של ה OECD, אין הקרקע החקלאית מיודעת במקורה לבניה. אלא עצם מהות הקרקע החקלאית הוא של שטח ירוק פתוח.

עתודת הקרקעות במדינת ישראל במיוחד אותן שנועדו לבניה, הולכת ומתמעטת ועל כן ישנה מגמה הולכת ומתפתחת לזרז הפשרת קרקעות חקלאיות והפיכתן לקרקעות לבניה. כלומר, שינוי ייעוד הקרקע.

אל תתנו למילה "זירוז" להטעות אתכם ולטעת בכם תקוות להגשמה מהירה.

תהליכי הפשרה אלה עשויים לקחת שנים רבות ויש לדעת כי אינם מבטיחים זכויות בנייה עתידיות. 

מדובר בהליך ביורוקרטי מסובך ומתוסבך שעלול לקחת שנים רבות.

כלומר יתכן בהחלט שתמצאו את עצמכם בעליה של אדמה חקלאית ומימוש הפוטנציאל שלה ידחה לעתיד שאינו בהכרח נראה לעין, אם בכלל.

רוב הקרקעות בישראל בבעלות המדינה, בידי גוף הנקרא רמ"י כלומר, גם אם "תרכשו" אדמה חקלאית שהופשרה זכויותיכם עליה אינן מלאות. אתם חוכרים את האדמה ל כ 50 שנים ואולי הנכדים שלכם יזכו להקים עליה את ביתם.

סיכויים רבים יותר להפשרת אדמה חקלאית והבאתה לכדי מימוש מימושה הוא ברכישתה מידיים פרטיות.

וגם אז יש לבדוק שהיא אכן באזור שנכלל בתכניות המתאר המאושרות, שהן אינן נחשבות לאדמות רעילות, שאכן המוכר הוא הוא הבעלים, שמדובר באזור מבוקש עליו ישנן תכניות עתידיות לבנייה רוויה. 

כל זאת על מנת שבבוא היום, תוכלו להיות בעליה של אדמה נחשקת על ידי היזמים השונים.

לסיכום

רכישת קרקע חקלאית היא רכישת אדמה להשקעה עם תקווה למימוש בעתיד. 

כשאתם רוכשים קרקע חקלאית בתקווה להפשרתה בעתיד, הסבלנות עשויה להיות משתלמת מאחר ולכשתופשר הקרקע, אם אכן ביצעתם את כל הבדיקות הנדרשות סביב הפיתוח העתידי, תתגלה ההשקעה כמניבה רווח גדול מאד.

לייעוץ התקשרו 050-5273012 או השאירו פנייה באתר:

לייעוץ עם משרד עורכי דין ישראל אליאב ניתן להשאיר פניה באתר, לכתוב לנו בוואטסאפ או ליצור קשר טלפוני ישיר.