ליצירת קשר ישיר

חייגו: 050-5273012

מהי ארנונה?

תוכן עניינים

ארנונה הינו מס המוטל על כל אדם שבבעלותו נכס למקרקעין או ששוכר נכס שכזה. הארנונה מוטלת על-ידי הרשות המקומית שבתחומיה הנכס.

החל מן המועד שבו אדם שכר או רכש נכס מקרקעין, הרי שהוא מחויב בתשלום ארנונה.

המס מופרש אל קופתה של העירייה, ומטרתה המוצהרת היא לאפשר לעירייה לממן מגוון רחב של פעילויות שונות, לרבות מתן שירותים ציבוריים למען התושבים; שירותים אלו כוללים בין היתר פעילויות ספורט, פעילויות תרבות, ניקיון העיר, חינוך ושיפור פניה.

מה משפיע על גובה הארנונה?

הארנונה מושפעת ממגוון רחב של מרכיבים שונים אשר יחדיו קובעים את גובה הסכום שישולם. יש לציין כי הסכום איננו אחיד בין כל דירה ודירה ובין כל בית ובית.

המרכיבים המשפיעים על גובה הארנונה המושלמת אל עבר הרשות המקומית הינם:

  • שטח הנכס
  • מיקום הנכס
  • שימושיו של הנכס – האם הם מסחריים? לצרכי מגורים? וכיוצא בזאת

החיוב נקבע באופן פרטני עם לוח תעריפים המוצהר על-ידי הרשות המקומית. בביקורכם באתרה של הרשות המקומית בה ממוקם הנכס שלכם, תוכלו לערוך בירור באשר ללוח התעריפים ובו נקבע גובה התשלום השנתי.

ערעור על תשלום ארנונה

חשוב לציין כי במידה והעירייה החליטה לגבות תשלומי ארנונה על סך סכום מסוים, הרי שאין באפשרותו של התושב לערער על כך.

עם זאת, חשוב לעיין היטב בארנונה, ולבחון אם נפלו אי אלו טעויות בחישוב אשר בהחלט יכולות להצדיק את הגשתו של ערעור.

בין הטעויות הנפוצות, הן טעויות חישוב הנובעות מהגדרה לא נכונה של סוג הנכס או הגדרה לא נכונה של שטח הנכס.

במקרין שכאלו, הרי שיש לערוך את הפנייה ישירות באתרה של הרשות המקומית שמטעמה נגבית הארנונה.

האם מגיעה לי הקלה בארנונה?

הרשויות המוניציפליות השונות מעניקות שורה של הקלות והנחות בתשלומי הארנונה, וזאת בכפוף לתנאים משתנים.

אחד מן האלמנטים הנלקחים בחשבון הוא גובה ההכנסות המוצהרות על-ידי האדם המחויב בתשלום הארנונה.

הדבר נבחן על-ידי הרשות הומניציפלית הרלוונטית, והיא זו שתקבע באם אכן בעל הנכס או סוכר הנכס זכאי לקבלת הקלה בעבור שנת המס הנוכחית.

מה קורה במקרים ובהם חל עיכוב בתשלום הארנונה?

את תשלום הארנונה יש להסדיר לא יאוחר מ-30 יום החל מרגע קבלת ההודעה על החיוב.

יש לציין כי מרבית בעלי הנכסים מעדיפים לשלם את הארנונה בהוראת קבע, ובכך לפטור את עצמם מן הטרחה הכרוכה בדבר.

אולם אדם אשר מבקש לשלוט בתשלומים ולעשות זאת ידנית, נדרש להסדרת החוב בכפוף לאמור לעיל.

יש לציין, כי ארנונה שלא תשולם במועדה, תיהפך לחוב ולכן גם תתחיל לצבור ריבית והצמדה.

לבסוף, כמו במקרים רבים אחרים, גם באי-תשלום ארנונה, הרי שלבסוף נדרש לשלם, ואף לשלם יותר.

לייעוץ התקשרו 050-5273012 או השאירו פנייה באתר:

לייעוץ עם משרד עורכי דין ישראל אליאב ניתן להשאיר פניה באתר, לכתוב לנו בוואטסאפ או ליצור קשר טלפוני ישיר.