ליצירת קשר ישיר

חייגו: 050-5273012

זכויות דיירים בפינוי בינוי

תוכן עניינים

יעדם של פרויקטים מסוג פינוי ובינוי (תמ"א 38ב), הוא להרוס בניין מגורים קיים ולבנות בניין מגורים חדש מרווח ורב קומות. הדירות החדשות שיקבלו הדיירים שחתמו על פינוי בינוי, תהיה בעלת חדר נוסף, ממ"ד ומרפסת בעלת היקף דומה, וכן, חניה לכל דייר. 

השאלה היא מהן זכויות דיירים בפינוי בינוי? ראשית, הדבר הראשון שהם יקבלו הוא כיסוי שכר דירה במגוריהם הזמניים במהלך הבנייה של בניין המגורים החדש, מימון ההובלה של חפציהם לדירה החדשה שלהם, כמו כן, זכותם של הדיירים היא לדרוש מהיזם את המפרט הטכני של דירות התמורה, כך שהמפרט יהיה דומה לזה של רוכשים חדשים של דירות בפרויקט.

זכותם של הדיירים במסגרת תכנית פינוי בינוי לבחור יזם

יש לציין כי אחת  מכל זכויות דיירים בפינוי בינוי, היא לבחור את היזם וזאת, לאחר שהדיירים ניהלו משא ומתן מול עוד מספר יזמים. זכות זו נובעת מכך שהדיירים למעשה, יוכלו לבדוק את החוסן הכלכלי של היזם ואת הכדאיות של העסקה. 

כמו כן, כל עו"ד מקרקעין אשר עוסק בפרויקטים של פינוי בינוי, ימליץ כי הדיירים יבדקו את הקבלן או היזם שרשום בפנקס הקבלנים וכן, אישור מחברת הביטוח שהיזם או הקבלן מכוסים בפוליסת ביטוח קבלנים.

זכות עקרון השוויון מהיזם שאחראי על פרויקט פינוי בינוי

לדיירים שמתוכנן בבניין המגורים שלהם פרויקט פינוי ובינוי, קיימת זכות חשובה ונוספת במסגרת זכויות דיירים בפינוי בינוי, לדרוש מהיזם את עיקרון השוויון. הכוונה היא, תמורה דומה לדיירים אשר בבעלותם נכס דומה. 

זכות זו בעצם, מבטלת ומונעת המון התנגדויות שמגיעות על רקע של השוואה בין הדיירים ובכך, מחייבת את היזם לדווח לדיירים על הפרת עיקרון השוויון בפרויקט פינוי ובינוי.

הזכות לקביעת הערבות הבנקאית של היזם/הקבלן

ישנה זכות נוספת וחשובה לא פחות, מתוקף זכויות דיירים בפינוי בינוי והיא הבטחת היזם/קבלן ליציבות כלכלית ומימוש כל התחייבויותיו. 

הדיירים בפרויקט תמ"א 38- פינוי ובינוי,  לפי שווי ערך הדירה החדשה שתיבנה וכן, ערבות בנקאית אוטונומית. זכות זו, חייבת לעמוד כתנאי לפינוי הדירות וכן, היא אמורה להוות בטוחה לתשלומי דמי השכירות במגורי הביניים של הדיירים וקבלת הדירה בתמורה.

לייעוץ התקשרו 050-5273012 או השאירו פנייה באתר:

הזכות להגנה על זכויותיהם של דיירים קשישים שגילם הוא מעל ל- 70 שנים

יש לציין, כי החוק דואג להגן על דיירים קשישים שהם מעל לגיל 70 שנים. דיירים בגילאים אלה, זכאים לבחור בין מעבר לדירת התמורה והכוונה היא לדירה בבניין המגורים שלהם שעבר התחדשות עירונית מתוקף פרויקט פינוי בינוי, או במיקום אחר, או מעבר לבית אבות אשר מחייב את הדיירים המבוגרים לשלם תוספת עד לשווי דירת התמורה או קבלת כסף לרכישת דירה חלופית בשיווי ערך דירת התמורה. למעשה מדובר על 3 חלופות שעומדות בפני הדיירים הקשישים.

הזכות לקביעת זמנים ותנאים לביצוע פרויקט פינוי ובינוי

קיימת זכות נוספת לדיירים שמעוניינים בפרויקט פינוי בינוי והיא לקבוע בחוזה תנאים להסכם ביניהם לבין היזם או הקבלן לדוגמא: אישור תכנית תב"ע  (תכנית בניין עיר), הוצאות על היתרי הבניה, התחלת הבנייה וסיומה ועוד. 

זכותם הנוספת של הדיירים היא, קבלת פיצויים מהיזם במידה ולא עמד בזמנים שהתחייב להם, או לחלופין, כאשר אחד מתנאי החוזה הופר ע"י הקבלן או היזם. זו הסיבה שיש להתלוות לפרויקט פינוי ובינוי עם עו"ד מקרקעין, אשר בקיא בנושא תמ"א 38 פינוי בינוי ויגן על זכויותיהם של הדיירים במסגרת זכויות דיירים בפינוי בינוי.