ליצירת קשר ישיר

חייגו: 050-5273012

ההבדל בין קבלן מבצע לקבלן בונה

תוכן עניינים

ההבדל בין קבלן מבצע לקבלן בונה

לענף הבנייה תפקיד מרכזי בכלכלת המדינה. מיזמי בניה שונים מתבצעים עבור מגזרים שונים למשל בניה לתעשייה, בניית מבני ציבור, בנייה למגורים ועוד.

בענף הבניה ישנם שני תפקידי מפתח עיקריים והם קבלן הבניה והקבלן המבצע. שני המושגים הללו משמשים לא אחת בערבוביה בלשונם של אנשים שאינם מתחום הבניה וזאת למרות שמדובר בעמדות שונות, שלעתים אמנם חופפות במידה מסוימת, אך למרות החפיפה הקלה לכל אחד מהם, לקבלן המבצע ולקבלן הבונה, תפקידים ייחודיים לו. במאמר זה מטעם משרדנו, ננסה להבהיר את ההבדלים בין שני סוגי הקבלנים, תפקידיהם ותחומי האחריות שלהם.

בקצרה

  • קבלן בניין – הוא בעל מקצוע האמון על תכנון עבודת הבנייה של מבנים, או על עבודות תשתית הקשורות לבנייה, החל משלב התכנונים. הוא עשוי להיות יזם בניה המעורב גם בחלקי הליך התכנון והביצוע.
  • קבלן מבצע – מספק את שרותי הבניה לאחרים – כלומר ליזמים, לקבלנים ולדורשי שירותיו. 

קבלן בניין

במידה מסוימת ניתן להתייחס אל תפקיד קבלן הבניין כאל תפקיד ניהולי בעיקרו. קבלני בנין עצמם אינם בונים, אלא מעסיקים תחתיהם מערך שלם של מועסקים בתחום. קבלן הבניין מעורב בתכנון, ארגון ופיקוח על כל מיזם הבנייה, משלב התכנון הראשוני ועד השלמת הבניה. קבלן בניה יהיה בדרך כלל מעורב במיזמי בניה גדולים כגון מבני מגורים, מבני מסחר, מבני ציבור כמו בתי ספר ובתי חולים ועוד.

אם כך, על קבלן הבניין להיות מומחה בכל המשימות הקשורות לעבודות הבניה השונות ובהן תכנון פרויקטים, רכש חומרים, שכירת קבלני משנה, והבטחת השלמת מיזמי הבנייה בתחומי התקציב ולוחות הזמנים. על פי רוב יעסיקו קבלני הבניין צוותים של בונים, ומומחים שונים קבועים משל עצמם, אך הם עשויים, אם יש צורך בכך, לשכור צוותי כוח אדם נוספים. 

על קבלני הבניה להיות בעלי רישיון מרשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון. וישנם רישיונות שונים הניתנים על סמך מומחיותם, ניסיונם ויכולותיהם הפיננסיות. הם חייבים לציית לחוקי הבנייה, תקנות הבטיחות, ובאחריותם לקבל את כל ההיתרים הדרושים למיזמי הבניה שלהם. בין תחומי האחריות של קבלן הבניין נמצא את: קבלת ההיתרים והאישורים הדרושים לבנייה, הערכת עלויות ולוחות זמנים, גיוס וניהול כוח אדם לבניה כמו אדריכלים, מהנדסים וקבלני משנה למשימות שונות, עמידה בתקני בנייה.

קבלן מבצע

אם קודם הצהרנו שתפקידו של קבלן הבניין הוא ניהולי בעיקרו, הרי שקבלן המפתח הוא זה שמביא את המיזם לכלל מעשה ומבצע בפועל את הבניה. כל מיזם בניה בין אם מדובר במיזם מראשיתו ובין אם מדובר בעבודת שיפוץ נרחבת דורשת את שכירתם של קבלנים שונים העוסקים איש איש בתחומו.

קבלני חשמל, עבודות פיתוח, תשתיות, ועוד. הקבלן המבצע אחראי על אספקת שירותי הבניה בפועל. הקבלן המבצע הוא זה שאחראי על כל תהליך הבניה או השיפוץ עד לקבלת המפתח. קבלן מבצע טוב ואמין חייב להיות קבלן רשום בפנקס הקבלנים של משרד הבינוי והשיכון.

לייעוץ התקשרו 050-5273012 או השאירו פנייה באתר:

לסיכום

קבלני הבניין מעורבים בעיקר בשלבי ההקמה של מיזם הבניה, והקבלנים המבצעים אחראיים להביא את מיזם הבניה מהנחת היסודות ועד הבאתו לכלל סיום. 

בעיקרון מדובר בתפקידים המשלימים זה את זה שבזכותם ניתן להגיע לסיום מוצלח של כל מיזם בניה, מכל סוג.