ליצירת קשר ישיר

חייגו: 050-5273012

רישום נכס בטאבו – הסבר על התהליך

תוכן עניינים

טאבו מהווה את ההגדרה הרשמית לרישום והסדר מקרקעין במדינת ישראל. טאבו למעשה, עוסק בכל נושאי הרישום והזכויות במקרקעין. 

בלשכת רישום המקרקעין מנהלים פנקסי מקרקעין. בלשכות הרישום לטאבו, כגון: הערות אזהרה, ירושות, משכנתאות, זיקות הנאה, צווי בית משפט וכדומה. כמו כן, לפני רישום נכס בטאבו, בודקים אם הנכס אכן תקין, אין חריגות בניה, עיקולים שעבודים ועוד. למעשה, טאבו הוא תעודת הזהות של כל נכס וכן, מקריאת הרישום בטאבו, ניתן להבין אם הנכס מתאים לפי התיאור שלו. 

משמעות הרישום בטאבו היא, הבעלות המלאה על הנכס והוא יכול לעשות בו כרצונו ובכפוף להגבלות, לפי הוראות החוק.

כיצד מתבצע רישום נכס בטאבו?

הבקשה עבור רישום נכס בטאבו, נעשית באמצעות הקבלן או בעל הנכס, מול לשכת הרישום האזורית לפי המיקום של הנכס. 

במידה ועדיין לא הושלם הליך רישום הזכויות בנכס בטאבו, היות ועדיין לא הושלם תהליך הפרצלציה, אשר נעשית ע"י מודד מוסמך, ועדיין הנכס לא נרשם בפנקס בתור בית משותף, המנהל בטאבו, ירשום את הזכויות אצל היזם או הקבלן אשר מכר את הנכס, כאשר הקבלן או היזם, ישמשו כחברה משכנת עד לתום הליך הרישום בטאבו. 

הליך זה נקרא "טאבו קטן" כאשר בטאבו מסוג זה, נרשמים פרטי הנכס ובעליו ולפיו, ניתן יהיה להוציא אישור זכאות על הנכס.

מסמכים שיש להמציא למטרת רישום הנכס בטאבו

ישנם מסמכים שעל בעל  הנכס להביא עימו ללשכת רישום המקרקעין (טאבו) ואלה הם:

  • בקשה לרישום מקרקעין – הבקשה היא כמובן על שם הרוכש ויש להצטייד בעותק המקורי של הסכם המכר שיהיה חתום  בחתימתם של הקונה והמוכר.
  • שטר מכר –  שטר שבו יהיו רשומים פרטי הנכס על מנת להעביר את הזכויות על שמו של הרוכש ולאחר הרישום, הקונה יקבל את ההעתק המקורי של שטר המכר שיהיה חתום ע"י הטאבו, מה שיהווה הוכחה לביצוע רישום הנכס על שמו של הקונה. יש לשים לב, כי שטרי המכר יהיו מקוריים, חתומים ומאומתים ע"פ החוק, ללא מחיקות או אי אילו שהם תיקונים. אם שטרי המכר הם בני 3  שנים ומעלה, יש להשתמש בייפוי כוח נוטריוני. לפעמים יהיה צורך בשטר מכר חדש לרישום הנכס, או לחלופין, פס"ד מאומת מביהמ"ש.
  • העתק של תעודות הזהות של המוכר והקונה –  אם מדובר על חברה, יש להמציא מסמכים נוספים כגון: תעודת התאגדות, פרוטוקולים, אישור של מורשי החתימה ועוד, כאשר אם מדובר בהעתק, עליהם להיות בחותמת "נאמן למקור".
  • אישור העירייה או הרשות המקומית –  לפי סעיף 324 לפקודת העירייה [נוסח חדש] העברת או רישום נכס בטאבו, מותנית באישור העירייה, כך שלפיו כל חוב המגיע לעירייה מבעל הנכס לפי הנכס למשל : ארנונה, היטל השבחה, היטלי פיתוח, או כל חוב אחר שולם במלואו.
  • אישור תשלום מס שבח –  מה שיעיד, כי למוכר לא קיים כל חוב במיסוי מקרקעין בגין מכירת הנכס.
  • אישור תשלום מס רכישה –  מה שיעיד כי רוכש הנכס שילם מס רכישה
  • תשלום אגרה –  יש לציין, כי הגשת בקשה לרישום הנכס בטאבו, מחייב בתשלום אגרה כאשר הסכום יהיה לפי הפעולה הנדרשת
  • ייפוי כוח – למי שמבצע את הרישום והכוונה היא לעו"ד מקרקעין, כאשר יש להמציא העתק שיהיה נאמן למקור של תעודת עורך הדין. 

כמה זמן אורך הליך רישום הנכס בטאבו?

זמן התהליך של רישום נכס בטאבו, עשוי להשתנות לפי הגורמים, אך אם קיימת פרצלציה ואין כל חוב על הנכס, הרישום יבוצע בזמן קצר.

מהי הערת אזהרה בטאבו?

הערת אזהרה (הע"א) נועדה למנוע מבעל המקרקעין, אשר התחייב לבצע עסקה עם קונה א' מלעשות עסקה סותרת עם קונה ב' באותם המקרקעין, כך שזכותו של קונה א', מובטחת. 

חשוב לציין, כי הערת האזהרה,  נועדה להגן על הנכס מפני עיקול, כינוס נכסים, פשיטת רגל או צו פירוק שהוטלו על הנכס או על בעליו לאחר שהעסקה התבצעה.

כל עו"ד מקרקעין, יאמר לכם כי כאשר הנכס רשום בטאבו הוא יהיה פחות מורכב מהבחינה המשפטית, כך שיהיה קל למכור אותו בעתיד וכן, שוויו של הנכס יישמר אם לא יהיו פגמים ברישום. שימו לב, כי אי רישום נכס בטאבו, יכול לגרום לבעיות רבות ולפגוע בזכויות של רוכש הנכס, לא ניתן יהי ליטול משכנתא על הנכס ותהיינה בעיות של מכירת הנכס בעתיד.

לייעוץ התקשרו 050-5273012 או השאירו פנייה באתר:

אודות המשרד

ברוכים הבאים, משרדו של עו"ד ישראל אליאב מתמחה בדיני הנדל"ן ומעניק שירות מקצועי ללקוחות פרטיים ועסקיים בתחומי המקרקעין לצרכי מגורים ומסחרי.

מאמר זה נכתב במסגרתו של פרויקט רחב יותר להבהרתם של מושגים בנדל"ן. מטרתי כאן דומה לשירותיי השונים, והיא לסייע לכל לקוח ולקוחה לרכוש ידע חשוב ובסיסי בתחומי המקרקעין, וכך להבין את התהליך הצפוי.

בכל שאלה והתייעצות עם עו"ד מקרקעין, באפשרותכם לכתוב לי בוואטסאפ, להשאיר פניה לקבלת שיחה חוזרת או ליצור קשר טלפוני ישיר