ליצירת קשר ישיר

חייגו: 050-5273012

כתב התחייבות לרישום משכנתא

תוכן עניינים

כאשר קיימת עסקה לרכישת נכס, הקונים מעוניינים ליטול משכנתא מהבנק. כדי שהקונים יוכלו ליטול את המשכנתא, בעלי הנכס (הכוונה היא אל המוכרים) יצטרכו לחתום בפני עו"ד על טופס שבו הם רושמים הערת אזהרה בטאבו לטובת הבנק המלווה. 

למעשה מדובר על כתב התחייבות לרישום משכנתא שמהווה בטוחה לבנק למשכנתאות עד לשלב העברת הזכויות על שמו של הקונה. היות ומדובר על הליך ארוך מעט, עד להעברת הזכויות בנכס. הבנק מחייב את המוכרים לחתום על כתב התחייבות זה, כך שבמסמך המוכרים בעצם יחתמו על כתב ההתחייבות לרישום המשכנתא לבנק המלווה.

מה כולל כתב ההתחייבות לרישום המשכנתא?

יש לדעת, כי כתב התחייבות לרישום משכנתא כולל סעיפים שונים, שמטרתם להבטיח את רישום המשכנתא לטובתו. 

ההתחייבות היא מצד המוכרים, כי הנכס המדובר נקי מעיקולים ו/או  שעבודים, או זכות לטובת צד ג'. 

כמו כן, באמצעות חתימה על  כתב ההתחייבות למשכנתא,  המוכרים יתחייבו לא לבצע עסקה סתרת וכי  הם מתחייבים לא לשעבד את הנכס עד לסיום עסקת המכר ברישום הזכויות והמשכנתא על שם הרוכשים. 

במידה והעסקה תבוטל מאיזו שהיא סיבה, המוכרים יתחייבו להחזיר את סכום ההלוואה למשכנתא בצירוף ריבית והפרשי הצמדה לבנק המלווה וזאת לאחר שיחזירו את הסכום הדרוש. 

כמו כן, הבנק למשכנתאות, יתחייב שיסכים לביטול כתב ההתחייבות ולביטולה של הערת האזהרה לבנק במידה ונרשמה לטובת הרוכשים, למעשה הכוונה היא ששני הצדדים (המוכר והקונה) יחזרו לאותו מצב שבו היו לפני ביצוע העסקה.

האם במידה והסכם המכר בוטל, ניתן להתמקח עם הבנק על ריבית והצמדה של הסכום שיוחזר?

אם הבנק עומד על השבת הסכום, יש לדעת כי נושא הריבית וההצמדה נתונה למיקוח כגון הפחתת הריבית. כמו כן, עליכם לדעת פרט חשוב נוסף והוא הפיצוי המוסכם בהסכם המכר, במידה והעסקה בוטלה ע"י הקונה, כך שלפחות הפיצוי המוסכם יישאר בידיכם. 

במידה ומדובר בנכס שרשום על שם שני בני זוג, חייבת להיות הסכמת שניהם לגבי כתב התחייבות לרישום משכנתא. כל עו"ד מקרקעין יצרף מסמכים חשובים וכן, יש לצרף את ייפוי הכוח שניתן לעו"ד אשר מוסמך לטפל בנושא.

גם מגרשי הרחבה נחלות ומשקי עזר חייבים בכתב התחייבות לרישום המשכנתא

במידה וזכויות הנכס מנוהלות ברשות מקרקעי ישראל במעמד הרישום, תירשם המשכנתא לטובת הגורם המלווה וכן התחייבות לא לאשר את העברת הזכויות בנכס ללא הסכמתו של הגורם המלווה. 

הכוונה היא שנכסים כגון מגרשי הרחבה, משקי עזר ונחלות שרשומים בלשכת רישום המקרקעין בטאבו וכן באמצעות כתב התחייבות לרישום משכנתא בבנק. ישנם תנאים לכתב התחיבות זה ואלה הם:

  • הנכס אינו רשום בלשכת רישום המקרקעין ולא ניתן לרשום אותו.
  • חוה בתוקף הכולל משקי עזר למעט נחלות ללא חוזה חכירה
  • לא קיימים עיקולים או קבלת הסכמה מהגורם שביצע את צו העיקול.
  • לא קיימו משכנתאות נוספות ובמידה וקיימות משכנתאות לטובת גורם אחר, יש לקבל את ההסכמה בכתב למתן כתב התחייבות לרישום משכנתא בדרגה שנייה או שווה זכויות.
  • אין חובות ללשכת רישום המקרקעין
  • אין הערות לשימוש חורג או בחריגות בניה

יש לציין, כי רכישת נכס שרשום בלשכת רישום המקרקעין או בחברה משכנת, אם הלווה הוא החוכר, יש לרשום את המשכנתא מהגוף שמנהל את אישום הזכויות. אם מדובר ברכישה של נכס מיד שנייה, הרישום יהיה לאחר שהקונה יהיה רשום כבעל הנכס. במקרה כזה, יש להמציא אישור התחייבות של עורך דין שהוא מחויב להשלים את רישום הנכס באמצעות הרוכשים.

לייעוץ התקשרו 050-5273012 או השאירו פנייה באתר:

אודות המשרד

משרדו של עו"ד ישראל אליאב מתמחה בדיני המקרקעין, ומעניק ללקוחותיו מעטפת משפטית מלאה בעסקות מכר ורכש לנדל"ן פרטי למגורים ועד לנדל"ן המסחרי.

מאמר זה מהווה חלק מפרויקט מקיף באתרי ובו אני נוהג להעלות שורה ארוכה של מושגים בנדל"ן, וזאת למען מבקריי האתר לרבות לקוחותיי הקיימים. ידע שווה כוח, ובנדל"ן אמרה זו מקבלת משנה תוקף.

בכל שאלה והתייעצות עם עו"ד מקרקעין, באפשרותכם לכתוב לי בוואטסאפ, להשאיר פניה לקבלת שיחה חוזרת או ליצור קשר טלפוני ישיר