ליצירת קשר ישיר

חייגו: 050-5273012

הסכם ממון

תוכן עניינים

מה זה הסכם ממון?

סעיף 1 לחוק חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973 מגדיר מהו הסכם ממון בנוסח הלקוני הבא: "הסכם בין בני זוג המסדיר יחסי ממון שביניהם (להלן – הסכם ממון), ושינוי של הסכם כזה, יהיו בכתב."

מבחינה מהותית, הסכם ממון הינו הסכם שנערך בין בני זוג ואשר מסדיר את אופן חלוקת הרכוש שלהם במקרה של פרידה וגירושין, וזאת באופן ששונה מהסדר חלוקת הרכוש לפי הדין, אשר באופן כללי קובע חלוקה שיוויונית של הרכוש בין בני הזוג. 

מטרת הסכם הממון הינה להגן על רכושם האישי והפרטי של בני הזוג, על ידי קביעה מוסכמת מראש של אופן חלוקת הרכוש ביניהם וכדי למנוע מחלוקות מיותרות ביניהם בעניין זה. 

ניתן לערוך את הסכם הממון לפני הנישואים או במהלכם.  הסכם ממון שנערך לפני הנישואים מכונה גם "הסכם טרום נישואין" (ובאנגלית "Prenup", קיצור של "Prenuptial Agreement").

בני הזוג יכולים כמובן להגיע להסכמות לגבי חלוקת הרכוש המשותף ביניהם גם בדיעבד, ולאחר שהם כבר נקלעו להליכי גירושין, אלא שאז ההסכמות הללו בד"כ גם יהוו חלק מהסכם הגירושין הכולל שלהם. 

עריכת הסכם ממון אפשרית בארץ לא רק לבני זוג שנישאו בנישואים דתיים, אלא גם לידועים בציבור, בני זוג חד מיניים, בני זוג שנישאו בארץ בטקס נישואין פרטי (שלא במסגרת הרבנות), ובני זוג שנישאו בנישואים אזרחיים דרך חו"ל.  

מה קובע הסדר חלוקת הרכוש לפי הדין?

כאמור, הסכם ממון הינו הסכם שמחלק את הרכוש של בני הזוג בעת פרידה באופן ששונה מהסדר חלוקת הרכוש לפי הדין, ועל כן חשוב תחילה להבין מה קובע הדין בעניין זה.

אופן חלוקת הרכוש המשותף לפי הדין נקבע לפי מועד הנישואים של בני הזוג:

כאשר מדובר בבני זוג שנישאו לפני יום 1.1.1974, חלוקת הרכוש ביניהם תיעשה לפי הלכת השיתוף, שהינה הלכה פרי הפסיקה.

כאשר מדובר בבני זוג שנישאו לאחר יום 1.1.1974, חלוקת הרכוש ביניהם תעשה לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973, ובהתאם להסדר איזון המשאבים שקבוע בחוק זה.

בשני המקרים, חלוקת הרכוש המשותף בין בני הזוג תיעשה בעיקרה באופן שיוויוני (חצי-חצי לכל אחד מבני הזוג), והיא תחול על כל הנכסים שנצברו על ידי בני הזוג במהלך תקופת הנישואים שלהם, לרבות נכסים שנרשמו רק על שמו של אחד מבני הזוג, למעט במקרה שבו נערך בין הצדדים הסכם שקובע אחרת, כגון הסכם ממון, או במקרה שבו הוכחה כוונה שלא ליצור שיתוף בנכסים אלו, אשר משתמעת מנסיבות העניין. 

מצד שני, הרכוש המשותף של בני הזוג איננו כולל "נכסים חיצוניים", קרי, נכסים שהיו לכל אחד מבני הזוג עוד לפני הנישואין, וכן נכסים שהם קיבלו בירושה או במתנה במהלך הנישואים, למעט במקרה שבו בן הזוג השני הצליח להוכיח קיומה של כוונת שיתוף לגביהם (כלומר, כוונה של בן הזוג האחר לשתף את בן הזוג השני בבעלות על הנכסים שלו).

מתי מומלץ לערוך הסכם ממון?

כאמור, מומלץ לערוך הסכם ממון בכל מקרה שבו בני הזוג מעוניינים לחלק את רכושם המשותף באופן ששונה מהסדר חלוקת הרכוש שקבוע בדין, ואשר באופן כללי קובע חלוקה שיוויונית של הרכוש בין בני הזוג.

כלומר, ברירת המחדל לגבי אופן חלוקת הרכוש המשותף הינה הסדר החלוקה השוויונית שקבוע בדין.

בני זוג שאינם מעוניינים לסטות מהסדר החלוקה השוויונית שלפי הדין, אינם צריכים לערוך הסכם יחסי ממון.

בני זוג שמעוניינים לסטות מהסדר החלוקה השוויונית שלפי הדין, ולהחיל על עצמם משטר של הפרדה רכושית (מלאה או חלקית), צריכים לערוך הסכם ממון.

מדובר בדרך כלל במקרים שבהם לאחד מבני הזוג יש עוד לפני הנישואים הרבה יותר נכסים משיש לבן הזוג השני, או כאשר אחד מבני הזוג אמור לקבל תמיכה כספית נדיבה מהוריו במהלך הנישואין או לרשת מהם סכום גדול, או כאשר לאחד מבני הזוג או לשניהם יש עוד לפני הנישואים רכוש משלו שאותו הוא מעוניין לשמור לעצמו ולהוריש לילדיו בלבד, כמו במקרה של נישואים שהינם פרק ב', וכיו"ב.

לייעוץ עם עורך דין הסכם ממון התקשרו 050-5273012 או השאירו פנייה באתר:

מה כולל הסכם ממון?

ייאמר מייד כי בשל מורכבותו וחשיבותו הרבה של הסכם הממון, מומלץ לערוך אותו באמצעות עו"ד שבקי ומנוסה בדיני משפחה בכלל, והסכמי ממון בפרט. 

עם זאת, וכדי לסבר את העין, נסביר כי הסכם הממון צריך לכלול, בין היתר, את הסעיפים הבאים:

הגדרת נכסי הרכוש המשותף

הסכם הממון צריך לכלול בעיקרו הגדרה ברורה ומפורשת של כל הנכסים שייכללו במסגרת הגדרת הרכוש המשותף (ועל כן הם יחולקו בין שני בני הזוג); הגדרה ברורה ומפורשת של כל הנכסים שיוחרגו מהרכוש המשותף (ועל כן הם לא יחולקו בין שני בני הזוג, אלא יישארו בבעלות הבלעדית של רק אחד מהם); וקביעה ברורה ומפורשת של אופן חלוקת נכסי הרכוש המשותף בין בני הזוג (מי מבני הזוג יקבל את הנכסים ובאיזה שיעור).

בין היתר, חשוב לתת את הדעת במיוחד לנכסים המפורטים להלן: 

  • זכויות סוציאליות, כגון ביטוח מנהלים, קרנות פנסיה, קופות גמל, וקרנות השתלמות.
  • נכסי קריירה, כגון מוניטין אישי ו/או עסקי.
  • נכסים עתידיים שכל אחד מבני הזוג עתיד לצבור במהלך הנישואים. 

התייחסות לחובות בני הזוג

לא רבים אולי מודעים לכך, אולם לפי החוק על בני הזוג לחלק ביניהם לא רק את הרכוש המשותף לשניהם, אלא גם את החובות שמשותפים לשניהם, בגין מימון ההוצאות והצרכים השוטפים של התא המשפחתי, כגון מזון, חומרי ניקיון, חשבונות שוטפים של תחזוקת הבית, וכיו"ב, וזאת גם אם החובות הללו נרשמו פורמאלית רק על שמו של אחד מבני הזוג.

לפיכך, מי שמעוניין לקבוע הסדר אחר בעניין זה, שאיננו מחלק חובות אלו באופן שיוויוני בין בני הזוג, צריך להתייחס גם לכך במסגרת הסכם הממון.

תשלום מזונות

ניתן לקבוע בהסכם הממון גם מה יהיה סכום המזונות ותשלום המדור שהבעל ישלם לאשה ו/או לילדים במקרה של גירושין.

לגבי תשלום המזונות והמדור לאשה, יש לקבוע גם את משך תשלומם: האם הם ישולמו לאשה רק עד למתן הגט בלבד, כפי שההלכה מחייבת, או אף לאחר מתן הגט, ולמשך איזו תקופה.

מועד חלוקת הרכוש המשותף

חוק יחסי ממון קובע שחלוקת הרכוש המשותף יכולה להיעשות רק לאחר השלמת הליכי הגירושים, דבר שעלול להימשך זמן רב. לפיכך, מומלץ לקבוע בהסכם סעיף שקובע את חלוקת הרכוש בין הצדדים במועד שאינו תלוי בהשלמת הגירושים.

אישור הסכם ממון

ככלל, כדי שהסכם הממון של בני זוג יהיה מחייב, לא מספיק לערכו לפי דיני החוזים הכלליים, אלא יש גם לאשר אותו על ידי גורם מוסמך, וזאת כאמור בסעיף 2 לחוק יחסי ממון.

אישור הסכם הממון מעניק להסכם גם תוקף של פסק דין, כך שניתן יהיה לאכוף את ההסכם במידה שהוא יופר  באמצעות הליכי הוצל"פ, כשם שאוכפים פסק דין שהופר. 

אישור ההסכם לא ייעשה באופן אוטומטי, כמו חותמת גומי, אלא רק לאחר שהגורם שמוסמך בדק ווידא עם בני הזוג שההסכם נערך בהסכמתם החופשית, ושהם מבינים היטב את משמעותו ותוצאותיו. 

הסכם ממון שרק נחתם בין בני הזוג, אולם לא אושר כדין, יכול להיות מחייב במקרים חריגים ומסויימים, כמו במקרה שבו הצדדים למעשה כבר ביצעו בפועל את הסכם הממון במשך תקופה מסויימת, וזאת מכוח עקרונות תום הלב, המניעות וההשתק.

אופן אישור ההסכם נקבע לפי הסטטוס של בני הזוג:

אישור הסכם ממון של בני זוג שנישאו בנישואים דתיים

אם הסכם הממון נערך לפני הנישואים, ניתן לאשר אותו ע"י בית המשפט לענייני משפחה, בית הדין הרבני, רושם הנישואין, או נוטריון.

אם הסכם הממון נערך לאחר הנישואים, ניתן לאשר אותו רק ע"י בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני.

אישור הסכם ממון של בני זוג שנישאו בנישואים אזרחיים

אם הסכם הממון נערך לפני הנישואים, ניתן לאשר אותו ע"י בית המשפט לענייני משפחה או נוטריון.

אם הסכם הממון נערך לאחר הנישואים, ניתן לאשר אותו רק ע"י בית המשפט לענייני משפחה.

אישור הסכם ממון של ידועים בציבור, בני זוג חד מיניים, ובני זוג שנישאו בטקס פרטי

הסכם ממון של ידועים בציבור, וכן הסכם ממון של בני זוג חד מיניים או בני זוג שנישאו בטקס פרטי (שמעמדם למעשה הינו אף הוא כשל ידועים בציבור) איננו מצריך אישור כדי שהוא יהיה מחייב, וניתן להסתפק לשם כך בעריכתו וחתימתו לפי דיני החוזים.

יחד עם זאת, ידועים בציבור רשאים לאשר את הסכם הממון שלהם, והדבר גם מומלץ להם, וזאת כדי לחזק את מעמדו ולתת לו תוקף של פסק דין.

אישור הסכם הממון של הידועים בציבור יכול להיעשות על ידי נוטריון, או על ידי בית המשפט לענייני משפחה, לפי סעיף 3(ג) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, תשנ"ה-1995. 

התייעצו עמנו

בכל שאלה והתייעצות עם עורך דין המתמחה בהסכמי ממון ניתן לפנות למשרדנו טלפונית, לכתוב לנו בוואטסאפ או להשאיר פניה באתר.