מהו חוק מיסוי מקרקעין?

​כאשר אדם, רוכש או מוכר נכס, עליו להיות מעורה בכל הקשור אל חוק מיסוי מקרקעין. לרוב עורכי דין מקרקעין אשר מסייעים לקיום העסקה, יבדקו את כל הביטי המס, כך שיוכלו לדעת מראש, כמה יצטרך לשלם הקונה וכמה יצטרך לשלם המוכר. קיימת תקרת פטור על סכום מסוים ומעבר לכך, קיימות מדרגות מס אשר מתעדכנות בכל תקופה מסוימת. למשל מי שרוכש דירה שמיועדת למטרת מגורים ומעוניין להפוך אותה לעסק, עליו יהיה לשלם מס בשיעור של 5% ולא במס מדורג. מי שזכאי לפטור חלקי של מס הרכישה, ישלמו שיעור מופחת של מס ובגובה של 0.5%. מס רכישה מוזכר בסעיף 9 לחוק . מי שרוכש דירת מגורים שזו דירתו היחידה ולפי הוראות החוק, בתנאים מסוימים, ניתן להחזיק בנוסף גם בחלקים נוספים מדירות אחרות, או של משפר דיון כמו מי שהוא בעל דירה יחידה הרוכש אחרת תחתיה ואמור למכור את הדירה הראשונה, תוך פרק זמן המנוי בחוק, יהיה זכאי ליהנות משיעורי מס רכישה מופחתים. בתיקון 69 לחוק,חלופה 2 קבעה, כי יראו כי דירת מגורים גם כזכות במקרקעין, אשר נמכרה לקבוצת רכישה, לגבי דירה המיועדת לשימוש למגורים.  כאשר רוכשים או מוכרים נכס, יש לדעת מהו חוק מיסוי מקרקעין. הכוונה היא למס שבח ומס רכישה (התשכ"ג 1962). ישנם נכסים שחייבים במס רכישה, מבלי הקשר של רישום בטאבו. למשל אם זכויות בנחלה, נרכשו בין אוגוסט 1963 ל- ספטמבר 1967 והמוכר, אשר ממנו נרכשו הזכויות, ביקש פטור ממס שבח שאז, הוא יהיה חייב במס רכישה, רק כאשר הוא יצטרך לרשום את זכויותיו בלשכת רישום המקרקעין (טאבו). כל עורך דין המתמחה עם כל הקשור למיסוי מקרקעין, יבדוק את הזכויות שנרשמו, כך שלא תהיינה הפתעות של תשלום מיסי מקרקעין בסכומים גבוהים מאוד, אשר לעיתים לא ישתלמו לרוכש. למידע אודות שירותיו של עורך דין מיסוי מקרקעין >>  מיסוי מקרקעין למקבלי דירה או נכס במתנה במסגרת העברה ללא תמורה מי שמקבל דירה או נכס במתנה ממקורבים (העברה ללא תמורה) ישלם שליש ממס הרכישה הרגיל. אם מדובר בהעברה של דירה בין שני בני זוג, מתנה זו, תהיה פטורה מתשלום של מס רכישה. סעיף 9(ג1ג) ו- ג(2)(ב) לחוק המתנה, הזכאות למס רכישה היא בשיעור מופחת על מי שמכר דירה קודמת בתוך פרק זמן של 18 חודשים ממועד הרכישה. חוק זה, תקף למי שנחשב לתושב ישראלי. ישנם שינויים ועולם המיסוי והמשפט הוא דינאמי ולכן, מי שמעורה בכל התיקונים לחוק או לגבי חוקים חדשים לגבי חוק מיסוי מקרקעין, הם רק עורכי דין למקרקעין שיכולים לסייע לרוכשי ומוכרי נכסים מהסוגים השונים. מתי ניתן ליהנות מפטור ממס שבח? מס שבח, מוטל על עליית הערך של נכס דלא ניידי כשאר החישוב הוא בין שווי רכישת הנכס לבין המחיר של הנכס ביום שנמכר. אפשר לינות מפטור ממס שבח, לפי חוק מיסוי מקרקעין. למשל אם המוכר לא מכר במשך 4 שנים דירה או נכס אחר. ישנה רשימה ארוכה של פטור ממס שבח ויש להשתמש בפטור אחד. יש לדווח על עסקת המקרקעין, באמצעות עורך דין, היות והוא זה שיכול לגרום להפחתת תשלום המס שתצטרכו לשלם בגין מס שבח. יש לציין, כי בשנת 2011-02012, נקבעו שינויים במס שבח, בגלל המחזור בדיור והגדלת היצע הדירות שנגרמה בשל כך.  הקטנת מס השבח, נועדה להקל על משפחו צעירות שמעוניינות לרכוש דירה. בשנים 2011-2012, נתן היה לקבל פטור ממס שבח, גם במכירה של 2 דירות נוספות וזאת, מעבר לפטורים הקבועים בחוק אך במידה והדירות לא יעלו על שווי של 2.2 מיליון ₪. בכל ניכוי של מס שבח, לפי הוראת  סעיף 39 של חוק מיסוי מקרקעין. כל נושא של מס שבח ומס רכישה, יש להשאיר בידי עורכי דין למקרקעין המתמחים ובקיאים בתחום זה כבר שנים. למעשה,תחום המקרקעין, עבר בשנים האחרונות מהפכה, בגלל פרויקטים של תמ"א 38 ולכן, חוקי המקרקעין חוקים אלה, קיבלו תפניות וסעיפים חדשים. האם נכס שהתקבל בירושה חייב במס מקרקעין? יסוי על דירות ירושה, חוק מיסוי מקרקעין, קובע הוראות ייחודיות למיסוי של מכירת דירה למגורים. התכלית של פטור זה, היא למעשה סוציאלית והיא נועדה בעצם, להגשים את הזכות האישית והבסיסית לדיור. הפטור מופיע בסעיף 49ב(5) לחוק פטור זה, כאשר הוא ניתן בכפוף לשלושה תנאים מצטברים ואלה הם: היורש הוא בן זוג של המוריש או צאצא הכולל גם נכד או בן זוגו של הצאצאבן הזוג או הצאצא טרם מותו, היה הבעלים של נכס אחד למגורים ואילו המוריש אם היה עדיין בחיים והיה מוכר את דירתו, יכול היה להיות זכאי בפטור ממס שבח. היום, קיימת הצעת חוק חדשה , אשר מטרתה היא לצמצם את היקף התחולה של הפטור. הצעת זו קובעת, כי הפטור ממס שבח במכירת דירה או נכס המתקבל בירושה, מוגבל לשנתיים מיום פטירתו של המוריש. מטרה זו למעשה, מעודדת יורשים למכור את הנכס שקיבלו בירושה ולגרום להיצע רב יותר של נכסים למגורים. את כל השאלות הללו והפרטים שעשויים להיות רלוונטיים עבורכם, יש לשאול באמצעות עורך דין למקרקעין המתמחה גם במיסוי מקרקעין ומעודכן בחוקים ובתיקוני החוק החדשים.    

התנגדות לצוואה

​הגשת התנגדות לצוואה לאחר שאדם נפטר, על יורשיו לקבל ייעוץ משפטי, על מנץ שיוכלו לקבל צו ירושה או בקשה לצו קיום צוואה. רק באמצעות צו זה, ניתן יהיה להעביר את הרכוש של המוריש על שמם. סעיף 67 לחוק הירושה התשכ"ה, קובע כי כל אם, אשר מעוניין להגיש  התנגדות לצוואה,, רשאי לעשות זאת תוך הזמן שנקבע, כל עוד עדיין לא ניתן צו קיום צוואה ולכן יש למהר ולפעול בנדון, תוך קבלת ייעוץ משפטי מקצועי ע"י עו"ד לדיני ירושות.  יש לציין, כי התנגדות לצוואה, יכולה להיות מכל מיני סיבות, אם קיים חשד, כי הצוואה נכתבה תחת לחץ, הצוואה זויפה, או שהמוריש לא היה כשיר, או שהעדים לא היו כשירים. למשל המוריש, כאשר כתב את הצוואה, לא היה במצב נפשי תקין, דמנטי או לא בר דעת. גם אם אדם סבור, כי הנכס שרשום על שם המוריש, לא היה בבעלותו של , רשאי יהיה להגיש תביע בעניין היקף עזבונו של המוריש לביהמ"ש לענייני משפחה וכן, הוא אף יוכל להגיש צווי עיקול או צווי מניעה המתאימים על הנכס המצווה בירושה. גם פגמים שנפלו בצוואה, יש להוכיח על מנת להתנגד לצוואה שהותיר המוריש. פסילת צוואה בגלל ההתנגדות לה אינה הליך פשוט על מנת להתנגד לצוואה או לפסול אותה, ההליכים אינם פשוטים כלל. המצווה, כבר אינו בחיים ויש לאסוף ראיות או כל דבר אחר שיכול להעיד לגבי פסילת הצוואה. מדובר על עבודה מורכבת ומומלץ להיוועץ עם עורך דין מנוסה בתחום הירושה. יש לדעת, כי כל הליך שיינקט, עשוי להיות גם בלתי הפיך ולחרוץ את התוצאה המשפטית. למשל פעולות שנראות פשוטות לכאורה, עשויות בהיעדר הטיעונים הרלוונטיים להוות מכשול שקשה יהיה לחזור ממנו.   בהתנגדות לצוואה יש לפרט את נימוקי ההתנגדות בבקשה למתן התנגדות לצוואה, יש לפרט את נושא ההתנגדות והנימוקים לבקשה, על היורשים שמתנגדים לצוואה, להגיש את המסמכים שעליהם הם מסתמכים ותצהיר לאימות האמור בבקשה  מתוך ידיעתו האישית של המבקש. יש לשלם אגרה ולצרף ייפוי כוח במידה ומבקש ההתנגדות, מיוצג ע"י עו"ד לדיני ירושה. החשיבות הגבוהה היא לפעול מהר, משום שמיום פרסום ההודעה בעיתון, יש להגיש את ההתנגדות לצוואה, כאשר רשם הירושות, רשאי יהיה להאריך את זמן ההתנגדות לבקשה. היורש, יקבל לביתו באמצעות דואר רשום הודעה בדבר צו קים צוואה, למשל יורש יכול גם לא לקבל את ההודעה וזאת, בכדי להספיק ולהגיש את התנגדות  בזמן הנכון, אשר המחוקק קבע בסוגיה זו. אם התקיימו מרכיבי היסוד בצוואה – ביהמ"ש רשאי לקיימה על פי הוראה בסעיף 25\(א) לחוק הירושה התשכ"ה 1965, במידה והתקיימו מרכיבי יסוד בצוואה ולביהמ"ש לא היה ספק כי הצוואה, אכן משקפת את רצונו של המוריש, ביהמ"ש יהיה רשאי לקיימה. יש לדעת, כי גם אם נפל פגם בפרטים, המפורסמים בסעיפים: 19,20,22 או בהליך 23 או בנושא של כשרות העדים, או בהיעדר פרטים והליכים, על פי סעיף 35 לחוק הירושה, נקבע, כי הוראת צוואה פרט לצוואה בעל פה, אשר מזכה את מי שערך אותה או שהי עד בכתיבתה, או שלקח חלק בעריכתה, הוראת הצוואה בטלה. הרציונאל  להוראת סעיף 35 היא בזו הלשון: " אל לו למי שמצפה לטובת הנאה מצוואה, ליטול חלק בעריכתה שכן בכל יוזמה כזאת, כרוך חשד של גניבת דעת המחוקק, ייצר איפה מן סוג של החלטה חלוטה, כי מי שלקח חלק בצוואה ועריכתה, משפיע שלא כדין על המצווה". אם גם אתם, חוששים כי עליכם להגיש התנגדות לצוואה, יש ליצור קשר במהרה עם עו"ד דיני ירושות, כך שתוכלו להצליח בהליך זה. למשרד עורכי דין ישראל אליאב ניסיון רב בביטול צוואה והגשת התנגדות. למידע נוסף צרו עמנו קשר טלפוני או השאירו פניה באתר. עשוי לעניין אתכם: צוואה הדדית  

הסכם מייסדים - מה זה? וכיצד עורך דין מסייע בנידון?

​הסכם מייסדים הוא אחד מאותם מונחים משפטיים שאותם אתם שומעים מידי פעם, אבל רק כאשר אתם נזקקים להם באמת, תטרחו לתהות על קנקנם, ולבדוק בדיוק מה הם אומרים לגביכם. ובכן, הסכם מייסדים הוא מסמך רשמי / חוזה המסדיר את היחסים המתקיימים בין שותפים במיזם מסוים, והוא מהווה כלי משמעותי בתיאום הציפיות שביניהם. להסכם מסוג זה ישנה חשיבות, שהיא, לעיתים, אף עשויה להיות מכרעת, בכישלונו או בהצלחתו של המיזם, בין השאר, בשל התפקיד הקריטי שהוא משחק בשמירה על זכויות מייסדי המיזם, כאשר הנסיבות הראשוניות משתנות - כניסה של שותף נוסף, מעורבותו של משקיע רציני, או, אפילו, חילוקי דעות, המתגלעים, מעת לעת, בין שותפים עסקיים. מהם ההבדלים בין הסכם מייסדים לשאר המסמכים הרשמיים? חוץ מהסכם המייסדים, קיימים שני מסמכים נוספים נפוצים, המשמשים חברות ושותפויות לצורך ביסוס פעילותם העסקית. הראשון בהם, הוא תקנון חברה. בניגוד לתקנון חברה, הנדרש על פי חוק ומהווה מסמך המחייב את כל בעלי המניות בחברה הספציפית, הסכם מייסדים הינו הסכם וולונטרי, שגיבושו ועריכתו נובעים מרצונם של מייסדי החברה ליצור הסדרה מראש של סוגיות שונות העשויות להופיע לאורך חייה של החברה ובמהלך פעילותה. המסמך השני הוא הסכם שותפות. כן, ההבדלים בין סוגי המסמכים השונים נובעים מהגדרתן של צורות ההתאגדות השונות. הסכם שותפות נוגע לשותפויות, בעוד שהסכמי מייסדים מתייחסים לחברות, שהן, כידוע, צורות התאגדות שונות שעליהן חלות חובות שונות, מסגרות אחריות שונות וכד'. מעצם מטרתו, תוכנו של הסכם מייסדים משתנה מחברה לחברה וממיזם אחד לחברו, למרות, שמרבית הסכמי המייסדים יכילו לא מעט רכיבים מהותיים דומים או זהים, כגון מטרותיו של המיזם, אופן חלוקת הון, דרכי קבלת ההחלטות השונות, חלוקת התפקידים וכד'. מה חשוב לדעת על הסכם מייסדים? על אף, שלכאורה, אין מניעה לחתום על הסכם המייסדים בכל שלב לאורך חיי המיזם, קיימת חשיבות מרובה לעריכה שלו כבר בשלבי ההקמה הראשוניים. חשוב לציין זאת, מאחר, והטעות הנפוצה היא, כי, בשלבים המוקדמים, בתחילת הדרך של מיזמים רבים, עיקר תשומת הלב ממוקדת בדרכים שבהן ניתן להפוך את המיזם הספציפי לרווחי, מתוך התעלמות שאינה מכוונת מהאספקטים האחרים של המיזם המתגבש. חתימה על הסכם מייסדים, כבר בשלבים הראשונים, מסייעת לניהול תקין של חברה או מיזם כבר מתחילת התהוותם, ומאפשרת לצמצם (ואף, במקרים מסוימים, למנוע כליל) מחלוקות או חילוקי דעות שונים, שבאופן טבעי, עלולים לצוץ בכל סוג של התאגדות. למידע אודות עורך דין חברות ותאגידים מדוע חשוב להיעזר בעורך דין בזמן גיבוש הסכם המייסדים שלכם? למרות הרצון המובן מאליו בתחילת דרכו של מיזם לחסוך ו"לעגל פינות", לא מומלץ להשתמש בהסכם מייסדים הנחשב ל"סטנדרטי" או כזה שהוכן עבור חברה / מיזם אחר, אלא לגבש ולערוך הסכם משלכם, תוך התאמתו לתחום פעילותכם הספציפי, לנפשות הפועלות, לאופן הפעילות ולתרחישים עתידיים הנובעים מהנתונים הפרטניים של המיזם. על אף הקווים הדומים העשויים להיות קיימים בין הסכמי מייסדים שונים, ישנו צורך בהתייחסות מדייקת ומכוונת ללא מעט פרטים ונתונים ספציפיים ביותר הרלוונטיים אך ורק להסכם הפרטני ולחברה הספציפית הנמצאים על הפרק. בשל כך, חשוב ביותר כי עורך דין שהינו בעל ניסיון בעריכת הסכמי מייסדים ילווה את גיבוש ההסכם ועריכתו, וידאג לספק פתרונות לכל הסוגיות הקיימות והעתידיות. למעשה, היינו אומרים כי יתרה מכך - לא רק שחשוב להיעזר בעורך דין המתמחה בעריכת הסכמי מייסדים, אלא, במידת האפשר, רצוי גם לבחור בעורך דין שיש לו ניסיון בתחום העיסוק הספציפי של החברה או המיזם שלכם. נכון, בחלק מהתחומים אין לכך חשיבות מרובה ואין צורך שעורך הדין העורך את ההסכם יכיר את כל הניואנסים הקטנים של התחום. אבל, אם החברה או המיזם שלכם שייכים לתחום עיסוק שבו ישנה חשיבות לכך, הקפידו לוודא זאת מראש, על מנת שהסכם המייסדים שייערך יתאים, ככל האפשר, לתנאים הנוכחיים ולסיטואציות העתידיות העשויות להיווצר. למידע נוסף צרו עמנו קשר משרד עורכי דין ישראל אליאב ישמח לעמוד לשירותכם. לבירורים ומידע נוסף, צרו עמנו קשר טלפוני או השאירו פניה באתר. 

עורך דין נדל"ן - למה חשוב לקבל ליווי משפטי?

למה חשוב לקבל ליווי משפטי?  כידוע, עסקאות נדל"ן נחשבות לעסקאות מסובכות למדי, וזאת לא רק בשל תדירותן הנדירה בחייו של אדם מן הישוב. במרבית המקרים, אדם שאינו עוסק בנדל"ן באופן מקצועי, או שאינו רוכש נכסים לצורך השקעה, ירכוש או יקנה דירה אחת או שתיים במהלך חייו. אבל, לעסקאות המכר הנדל"ניות אשר לכאורה מבחוץ, נראות פשוטות לביצוע, יש עוד לא מעט צדדים נוספים, ידועים יותר ומוכרים פחות. אספקטים, שלבים, או אפילו "פחים" קטנים, עלולים להפוך את עסקת הנדל"ן לכדי סוגיה מתמשכת ומתישה, וזאת כאשר היא מתבצעת בידי אדם שאינו מתמחה בתחום. קיימות לא מעט סיבות להיעזר בשירותיו של עורך דין נדלן בעת ביצוע עסקת נדל"ן, ריכזנו עבורכם כאן כמה מהנפוצות ביותר שבהן. עורך דין נדלן ובירורים בטאבו מצאתם דירה שנראית בדיוק כפי שחלמתם שדירת החלומות שלכם תיראה, היא ממוקמת בשכונה איכותית, השכנים בבניין ידידותיים, ואפילו כל הדברים שאתם מחפשים בסביבת מגורים (כדוגמת גנים או בתי ספר לילדים, פארק שעשועים, מכון כושר, קניון וכד') נמצאים במרחק הליכה קצרצר מדירת החלומות שלכם. הכל נראה מושלם, נכון? אבל, לפני שאתם קופצים בדמיון שלכם לקפה של הבוקר שתשתו במרפסת המקורה בזמן שתצפו בים, עצרו לרגע אחד. גם דירה שעל פני השטח מצטיירת כנפלאה, עלולה להתגלות כבעייתית מבחינת הבעלות עליה. הערת אזהרה בטאבו, למשל, הרשומה לטובת הבנק למשכנתאות שממנו נלקחה המשכנתא לרכישתה, היא רק קוץ אחד אפשרי באליה של הדירה הנפלאה הזו. ישנם לא מעט דברים שעלולים להפוך עסקת רכישה כזו לנפיצה - ועל כולם, חשוב שתדעו מראש. עורך דין נדלן יודע בדיוק מה לחפש, היכן לחפש, ובעיקר - מה ניתן לעשות בנוגע למידע הבעייתי שהוא עלול לגלות. עורך דין נדלן יכול לסייע לכם בהתנהלות מול קבלן / יזם בעת פרויקט בניה פרויקטי בניינים המכילים דירות המיועדות למגורים צצים כפטריות אחר הגשם, ולא בכדי - מדובר, לכאורה, בעסקאות של Win-Win לכל הצדדים המעורבים בדבר. היזם והקבלן גורפים רווחים, ואילו אתם, רוכשי הדירות, נהנים מדירת מגורים חדשה לגמרי, שאף אחד לפניכם, עוד לא גר בה. נשמע נהדר, נכון? ובכן, אנחנו חייבים להשבית קצת את השמחה ולספר, שרק לעיתים רחוקות, פרויקטים כאלו אכן מתנהלים, מתחילתם ועד סופם, ללא כל חיכוכים, עיכובים או בעיות. מן הסתם, יזם הפרויקט ואף הקבלן הבונה מצוידים בעורך דין משלהם, שנכון לפעולה וכשיר לחלץ אותם מכל צרה שאליהם נקלעו, בין אם "באשמתם" ובין עם לאו. רבים טועים לחשוב שעורך הדין מטעם הקבלן פועל גם למען הרוכשים, אך ההמלצה היא שלא להיכנס לעסקה זו, מבלי ליוויו של עורך דין מקרקעין המתמחה בתחום. למידע אודות שירותי משרדנו בקניית דירה עורך דין נדלן יכול לסייע לכם בגיבוש חוזה שכירות / מכירה או קניה לעיתים קרובות מידי אנחנו מופתעים לשמוע על חוזים מסוגים שונים הנחתמים בין צדדים הנעזרים בעורך דין אחד ויחיד לשם כך. חשוב לזכור שעורך דין הוא איש מקצוע, וככזה - הוא מייצג את הלקוח המשלם עבור שירותיו. תמיד יהיה צד אחד ש"קרוב" יותר לעורך הדין (בין אם בשל היותו הצד שהמליץ על שירותיו או מכל סיבה אחרת), ולכן, השמירה על האינטרסים של שני הצדדים במידה שווה, לא תתקיים. רוצים עורך דין נדלן שייצג, בראש ובראשונה, את האינטרסים שלכם? דאגו לשירותיו של אחד כזה, משלכם. למידע אודות חוזה מכירת דירה  למידע אודות חוזה רכישת דירה מיסוי עסקאות מקרקעין ונדל"ן נשמע, אולי, כשייך לתחום של רואי החשבון או של יועצי המיסוי למיניהם, אם כך, בוודאי תופתעו לשמוע, כי עורך דין נדלן מנוסה עוסק גם בהיבטים המיסויים של עסקאות הנדל"ן השונות. למעשה, מדובר בנושא, שכל אחד מאנשי המקצוע העוסק בו, מסוגל לבחון אותו מבעד ל"משקפיו" המקצועיים. אולם, בעוד שרואי החשבון מסוגלים לבחון את האספקט המספרי של העניין, לעורכי דין נדלן יש נקודת מבט כוללת ורחבה יותר על הנושא, דרך ההיבט המשפטי שלו, המחייב אתכם בתשלום, באמצעות תקנות וחוקי מדינה. כך שבין אם אתם בצד הרוכש את הנכס ובין אם אתם בצד המוכר אותו, חשוב מאד להתייעץ עם עורך דין המתמחה בנדל"ן, ולהתעכב על היבטי המיסוי השונים. באופן זה, לא תתעוררו לגלות שיש לכם חבות תשלום מס כלשהי, שעליה, לא ידעתם קודם. למידע אודות שירותי משרדנו למיסוי מקרקעין תמ"א 38 בליווי עו"ד נדלן בניגוד להתלהבות הראשונית הגדולה מעניין פרויקטי תמ"א 38, השנים האחרונות חשפו בפנינו לא מעט בעיות חוקיות ואדמיניסטרטיביות שייחודיות לסוג הפרויקטים החדש הזה ש"צמח" פתאום בישראל. גם כאן, במרבית המקרים, מדובר בקבלן בניין או ביזם ממולח, שמגיעים עם ארסנל עורכי דין משלהם, ושכל צעד ופעולה שלהם מחושבים מראש, על פי האספקטים החוקיים שלהם, גם כשהם, בפועל, נמצאים בתחום האפור מבחינה משפטית. יתרון יחסי זה על פני הדיירים שמולם (שבמרבית המקרים, אינם מעריכים נכונה את המצב, ולכן, אולי אפילו מקלים ראש בעניין) גורם לכך, שעם התקדמות הפרויקט, הדיירים מתעוררים ומגלים שיש רק מעט מאד דמיון בין מה שהובטח להם בע"פ לפני תחילת הפרויקט לבין מה שמתחולל בשטח.  הבעיה אף חמורה יותר כשהמדובר בדיירים קשישים, שאותם, קל יותר להוליך שולל בהבטחות ריקות ובדיבורים. פרויקטי תמ"א 38, מלכתחילה, הם פרויקטים המוגדרים בעייתיים, בשל מורכבותם. דאגו לליווי צמוד של עורך דין שייצג את כל דיירי הבניין שלכם, כבר בשלבים הראשונים של ההחלטה על כניסה לפרויקט. למידע אודות שירותי משרדנו לתמ"א 38 בסיכומו של דבר ריכזנו עבורכם מספר דוגמאות שהן, אולי, נראות כקיצוניות בתחילה, אולם, הן עשויות להמחיש את מורכבותן של עסקאות הנדל"ן השונות. בכל אחת מהדוגמאות הללו, ייעוץ וליווי צמודים של עורך דין מנוסה המתמצא בנדל"ן, יכולים לשפר את מצבו של הלקוח המיוצג, ואף למנוע ממנו ליפול לפחים מסוימים, מהם - יקשה עליו לצאת. ​

חוזה מכירת דירה

חוזה מכירת דירה, חוזה מכר, הסכם מכירת דירה - לא משנה כיצד תקראו למסמך זה, בסיכומו של דבר, מדובר בחומת המגן שלכם, המסמך שמציב את האינטרסים שלכם ונותן להם תוקף משפטי. ולכן, חשוב מאד לנסח ולערוך אותו אצל עורך דין מטעמכם המתמחה בתחום הנדל"ן והמקרקעין. אכן, הרשת מציעה לא מעט טפסים מוכנים של חוזים והסכמי מכירת דירה, אולם, כאשר המדובר בסכומי כסף גדולים כל כך, לא מומלץ לסמוך על משהו שמישהו אחר (ולא מוכר לכם) ניסח. זכרו גם שכל דירה ודירה, וכל עסקה ועסקה, מביאים עמם תנאים שונים ונסיבות משתנות.  מהו חוזה מכירת דירה ומדוע הוא כל כך חשוב?   חוזה מכירת דירה הוא מסמך אשר נחתם בין שני הצדדים - המוכר והקונה. הסכם זה קובע, כי כנגד לתמורה כספית ספציפית אשר תשולם במועד/ים שסוכמו, מעביר מוכר הדירה לרוכש אותה את זכויות הבעלות ואת החזקה בדירה, שכרגע, מצויות בידיו של המוכר.  הסכם זה גם מעגן את חובותיו של כל אחד מהצדדים בנוגע לתשלום המיסים וההוצאות הנלוות, בהתאם לסיכום שבין הצדדים. באופן זה, עריכת חוזה מכירת דירה מפורט ומסודר משרתת את האינטרסים של שני הצדדים בעסקה.   אילו אינטרסים משרת חוזה מכירת דירה?   האינטרס של רוכש דירה מרוכז בשאיפתו לקבל בעלות וחזקה של הדירה מהמוכר אותה, כשהיא נקייה מכל שעבוד ועיקול וכשמצבה הפיזי, התכנוני והחוקי תואם לזה שעליו ידע הקונה במעמד ובמועד חתימת ההסכם.  עבור הרוכש, חוזה מכירת דירה נועד להבטיח כי הוא עתיד לקבל את החזקה בדירה בתאריך שסוכם, וכי הבעלות על הנכס מועברת לו נקייה מכל עיקול, שעבוד או זכויותיו של צד שלישי כלשהו. מהצד השני, האינטרסים של מוכר הדירה מרוכזים בשאיפתו לקבל את מלוא תמורת הדירה שמגיעה לו, כפי שהיא נקובה בהסכם המכירה, ובמועד שנקבע וסוכם בינו לבין רוכש הדירה. כמו כן חוזה מכירה מנציח את מצבה של הדירה בעת החתימה עליו, כך שמוכר הדירה יכול להגן על עצמו מפני תביעת הרוכש, בעתיד, בגין פגמים או ליקויים כלשהם בתואנה של אי התאמות בין מצב הנכס בהסכם לבין מצבו בפועל, במציאות.   מדוע חשוב להיעזר בשירותי עורך דין נדל"ן?    אם כך, ניתן לראות, כי קיים אינטרס המשותף לשני הצדדים לעריכת חוזה מפורט, מהימן, עדכני וקפדני ככל שניתן, למרות שהאינטרסים הנמצאים מאחורי השאיפה הזו אצל כל אחד מהצדדים הם שונים לגמרי. כתוצאה מכך, אין זה משנה אם אתם בצד המוכר את הדירה או הרוכש אותה, חשוב מאד שלא להתפתות לניסיון לחסוך ולא לחתום על חוזה מכירה סטנדרטי, או, לחילופין, להתפתות ולערוך את ההסכם בכוחות עצמכם. במקום זאת, מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין נדלן המתמחה בתחום ומנוסה בעריכת חוזים כגון זה.   עורך דין נדל"ן   המתמחה בחוזי מכר יוכל לבנות עבורכם בדיוק את החוזה / ההסכם הרצוי לכם - הסכם שיבטיח כי כל אחד מהצדדים יחוש בטוח ורגוע, כי האינטרסים שלו יישמרו וכי זכויותיו לא תיפגענה.   ​

...
...

ליצירת קשר ישיר

חייגו: 050-5273012

ניתן להתכתב איתי בווטסאפ