עוד תחומי עיסוק

הוצאה לפועל 

המשרד מייצג נושים מחד וחייבים מאידך, בהליכי ביצוע של שיקים ושל פיסקי דין ובהליכי מימוש של משכנתאות ומשכונות, וכמובן בהתגוננות כנגד הליכים מסוגים אלו כאשר מדובר בייצוג חייבים.

 

בהתאם, עוסק המשרד בהליכי כינוס נכסים, בין ככונס הנכסים כאשר מדובר בייצוג הנושה, ובין בנקיטת הליכים למניעת הכינוס ו/או למניעת מימוש הנכסים ו/או למניעת נזקים בלתי מחוייבות המציאות כאשר מדובר בייצוג החייב.

דיני עבודה

המשרד מתמקד בעיקר בייעוץ שוטף למעסיקים באשר להתנהלות תקינה מול עובדיהם לרבות עריכת הסכמי עבודה בין הצדדים. כמו כן עוסק המשרד בהגנה על זכויות עובדים ושמירה על תנאי העסקתם תוך הגשת תביעות במידת הצורך לבתי הדין לענייני עבודה.

חוזים וחברות

מדובר הן בחוזים במישור הפרטי ובין במישור המסחרי-העסקי. חוזי מכר לסוגיהם השונים, חוזים להענקת אופציה, חוזי מייסדים של חברות, של שותפויות ושל תאגידים וסוגי עסקים אחרים; חוזי הצבעה בין בעלי מניות, חוזים למתן שרותים – של עבודות קבלנות, של יעוץ, של פיקוח, של ניהול; חוזי הלוואה וכיוב'. 

 

 

 

 

שירותים נוטריוניים

מדובר באימות נוטריוני של חתימות על מסמכים דוגמת יפויי כח,  באישור נוטריוני בדבר זהות בין העתק של מסמך למסמך המקורי, באישור נוטריוני בדבר נכונות תרגום של טקסט וכיוב'.

גישור ובוררות

עו"ד ישראל אליאב שימש ומשמש כמגשר בתיקי בתי משפט אשר מועברים אליו. כמו כן הוא משמש כבורר בסכסוכים המגיעים להכרעתו על-ידי צדדים יריבים המעוניינים שישמש בורר ביניהם, בשל ניסיונו ומקצועיותו

ליצירת קשר ישיר

חייגו: 050-5273012

ניתן להתכתב איתי בווטסאפ